Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Arhimandritul Sofian Boghiu comemorat în rugăciune la 20 de ani de la cinstita sa adormire în satul natal Cuconeștii Vechi situat pe malul pitoresc al Prutului

Miercuri 14 septembrie, cînd Biserica Ortodoxă sărbătorește începutul Indictionului (al anului nou bisericesc) în ziua dintîi a lunii septembrie după stil vechi, pe teritoriul canonic al Eparhiei de Edineț și Briceni, a avut loc o vizită oficială a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir.

Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a fost întîmpinat în diminiața zilei de astăzi, 14 septembrie, de colaboratorii Centrului Eparhial în frunte cu Înaltpreasfințitul Nicodim Arhiepiscop de Edineț și Briceni la întrare în orașul Edineț. Înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie duhovnicească, tradiționala pâine și sare și buchete de flori. Chiriarhul nostru a urat bun venit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova pe meleagurile din „Țara de Sus”.

Ierarhii s-au deplasat în satul Cuconeștii Vechi situat pe malul pitoresc al Prutului, pentru a participa la evenimentele prilejuite de pomenirea Părintelui Sofian (Boghiu) la 20 de ani de la cinstita sa adormire. Evenimentul este organizat pentru al 9-lea an consecutiv de către Asociația cultural-istorică “Noua Galilee“ în colaborare cu Primăria com. Cuconeștii Noi și a Gimnaziului din localitate.

La început a fost oficiată Slujba Panihidei pentru Arhimandritul Sofian la Troița cu foișor înălțată în cinstea vrednicului de pomenire a părintelui Sofian. După care a urmat un Concert duhovnicesc în memoria Arhimandritului Sofian, prezentat de corul de copii de la Gimnaziu din s. Cuconeștii Noi, r. Edineț. Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea „Învierea Domnului” orașul Briceni. Hramul paraclisului în cinstea Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina

 

Uniți în rugăciune, la hramul mănăstirii “Învierea Domnului” din oraşul Briceni

Marţi, 13 septembrie, mulţime de pelerini şi închinători din localităţile raionului Briceni, dar şi din cele învecinate ale Ucrainei s-au adunat la Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni pentru a participa la hramul paraclisului în cinstea Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. Pericopa evanghelica a fost explicată de protoiereul Ioan Gînju, parohul bisericii „Sfînta Treime” din loc. Zăicani.

La sărbătoarea hramului Sfîntei Mănăstirii Briceni a fost prezentă obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca în frunte cu Preacuvioasa egumena Eufrosinia (Peșterean), obștea Mănăstirii „Sf. Treime” din Glinjeni r-nul Fălești în frunte cu Preacuvioasa egumena Anastasia (Marcoci).

În cuvîntul său de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Nicodim a subliniat că Sfîntul Ciprian de Cartagina a fost nu numai un martir pentru credinţa în Hristos, ci şi un mare teolog al unităţii Bisericii Sale. Sfîntul afirma împotriva tuturor ereticilor, care încă din primele veacuri de existenţă a creştinismului încercau să-i ştirbească unitatea, că în afara Bisericii, în care este prezent harul Duhului Sfînt prin succesiune apostolică, nu există mîntuire. „Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu drept Tată” – este fraza devenită celebră a Sfîntului Ciprian. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a adus felicitări şi mulţumiri maicii stareţe, egumenei Daniela, şi întregii obşti monahale pentru că prin strădaniile şi rugăciunile lor Mănăstirea devine din ce în ce mai frumoasă, mai îngrijită şi mai atrăgătoare. Citeşte mai departe >>>

De ziua Tăierii capului Sfîntului Ioan Botezătorul Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În ziua pomenirii Tăierii capului Sfîntului slăvitului Prooroc, Înaintemerătorului și Botezătorului Domnului Ioan, Duminică, 11 septembrie 2022, mai mulți credincioși au participat la Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei.

După citirea din Sfînta Evanghelie, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a explicat că sărbătoarea de astăzi ne duce cu gîndul la un eveniment sinistru din istoria mîntuirii noastre şi anume la tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul ce a avut loc în contextul unei petreceri desfrînate prilejuită de sărbătoarea zilei de naștere a odiosului rege Irod Antipa, fiul acelui rege Irod care a poruncit omorîrea tuturor pruncilor sub vîrsta de doi ani din Betleem la nașterea Mîntuitorului Hristos.

Sfîntul Ioan Botezătorul a fost neîndurător cu păcatul și pentru că l-a mustrat pe regele Irod pentru nelegiuirea de a trăi cu Irodiada, soția fratelui său Filip, a fost închis în temniță. La acel ospăț plin de beție, după dansul desfrînat al fiicei Irodiadei în fața invitaților, regele a promis că-i va oferi în dar tot ce-i va cere. Și fiica sfătuită de mama sa nu a dorit altceva decît capul Sfîntului Ioan Botezătorul. De aceea, petrecem această zi în post și rugăciune, cerînd mijlocirile Sfîntului Ioan Botezătorul pentru a ne da curaj în a mărturisi adevărul dumnezeiesc în fața lumii și putere pentru a învinge ispitele și uneltirile diavolești ce ne întunecă mintea și ne îndeamnă la păcat. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu ocazia zilei de naștere

Dintre toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, în mila Sa cea nemăsurată, cel mai de seamă este darul vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă, spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru.

Prin întreaga sa viață, prin activitatea pastorală, misionară și liturgică, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Nicodim este un ierarh cu o profundă vocaţie, implicat în întreaga lucrare a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Timpul, în care Înaltpreasfințitul Nicodim s-a aflat în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, îl recomandă ca fiind un Arhipăstor dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rînduieli liturgice, teologice, canonice și administrative a eparhiei pe care o conduce.

La sărbătorirea zilei de naştere a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Nicodim, clerul, cinul monahal şi credincioşii din cuprinsul Eparhiei de Edineț și  Briceni, îi adresăm Ierarhului nostru cele mai sincere urări de sănătate, ani îndelungaţi și binecuvîntaţi, cu împliniri și bucurii duhovniceşti, cu inspiraţie în cuvînt şi putere în slujirea Sfintei noastre Biserici și în apărarea adevăratelor valori ale Ortodoxiei.

Înaltpreasfințite Stăpîne Nicodim! Îl rugăm pe Atotţiitorul Dumnezeu să Vă dăruiască din belșug: milă, har şi ajutor în slujirea de Arhipăstor, la care V-a chemat.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Stăpîne!

Cu profund respect și fiască dragoste,

administrația și clerul Eparhiei de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Ioan Gînju, cu prilejul sărbătoririi jubileului de 60 de ani de viață

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu ocazia sărbătorii jubileului de 60 de ani de viață al Sfinției Voastre, am deosebita plăcere de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de sănătate, bucurii, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi.

Acest popas aniversar este unul semnificativ atît pentru Sfinția Voastră, pentru enoriașii pe care Vi i-a încredințat Dumnezeu și pe care-i păstoriți cu multă înțelepciune, dăruire, rîvnă și devotament, cît și pentru clerul întregii Episcopiei noastre, care Vă poartă toată stima și respectul.

Dorim să Vă știm și în continuare același neobosit slujitor în Via Domnului și fierbinte propovăduitor al Cuvîntului Evangheliei lui Hristos prin cuvînt și prin faptă și ne rugăm Mult Milostivului Dumnezeu să reverse asupra Sfinției Voastre din preaplinul harului Său pentru a-I aduce roade alese și binecuvîntate!

Întu mulți și fericiți ani!

† Nicodim

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, în ziua pomenirea Sfîntului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chișinăului și Hotinului, la Mănăstirea Căpriana

Sîmbăta, 3 septembrie 2022, în ziua cînd Biserica Ortodoxă din Moldova săvărşeşte pomenirea, Sfîntului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, la Mănăstirea voievodală Căpriana.

La servicul divin au mai participat  Înaltpreasfințitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, Înaltpreasfințitul Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, Înaltpreasfințitul Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretarul Sinodului BOM, Precuviosul arhimandrit Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana și un sobor numeros de preoți și diaconi.

Slujba a fost oficiată pe o scenă ridicată în curtea Mănăstirii. La eveniment au luat parte mulți preoți, stareţi şi stareţe din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Numeroși credincioși din mai multe zone ale țării au venit la sărbătoare, pentru a se ruga Sfântului Gavriil și pentru a aduce cinstire moaștelor marelui ierarh.

* * * *

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, un eminent Ierarh al Bisericii Ortodoxe, s-a născut în anul 1746 în oraşul transilvănean Bistriţa, din părinţii Grigorie şi Anastasia. La botez primeşte numele de Grigorie. Părinţii lui n-au fost oameni bogaţi, ei erau numiţi răzeşi – nobili săraci, dar erau foarte evlavioşi şi binecredincioşi, virtuţi pe care micul Grigorie le-a îndrăgit din frageda copilărie.

A absolvit studiile în Transilvania, apoi la Academia duhovnicească din Kiev (1771-1773), la școlile grecești din Patmos, Smirna și la mănăstirea Vatopedu de la Muntele Athos (1773 – 1776). Devine profesor, în Transilvania în anul 1776, apoi la Iași în anul 1777. Se călugărește la Constantinopol în 1779, cu numele Gavriil, continuîndu-și studiile la Patmos, (1779 – 1780). Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Călărășeuca

Astăzi, 28 august, Mănăstirea Călărășeuca din r-nul Ocnița şi-a sărbătorit hramul, Adormirea Maicii Domnului, ocazie cu care sute de credincioşi au participat la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.

Sute de credincioși din nordul Republicii Moldova şi nu numai au participat la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Călărășeuca. Programul liturgic al sărbătoririi hramului mănăstirii a început sîmbăta dimineață, cu Acatistul Maicii Domnului, Ceasurile III şi VI, Sfânta Liturghie.

Tot sîmbta a avut loc și tradiționala procesiunea „Drumul crucii”, numeroși pelerini venind pe jos din orașul Dondușeni și din localiti din înprejurime la Mănăstirea Călărășeuca. Ieri după-amiază a fost săvârșită Vecernia unită cu Litia, și procesiunea de scoatere din biserica mare a epitafului a Maicii Domnului, moment care a continuat cu Slujba Utreniei şi Prohodul Maicii Domnului. Citeşte mai departe >>>

În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat slujba Privegherii cu Prohodul Maicii Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din or. Orhei

În mormânt Viaţă
Ai fost pus, Hristoase,
Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt
Şi se mută la viaţa cea de sus.

(Starea I din slujba Prohodului Maicii Domnului)

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, împreună cu slujitorii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din or. Orhei a oficiat slujba Privegherii în cadrul căreia a fost săvîrșit Prohodul Maicii Domnului. Ierarhul și soborul slujitorilor au cîntat Prohodul în mijlocul bisericii, în fața epitafului pe care este reprezentată Icoana Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar după Slavoslovia cea Mare au înconjurat în procesiune solemnă cu epitaful Maicii Domnului sfîntul locaș.

* * * *

De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, numită în popor și „Paştele verii”, în toate bisericile și mănăstirile din se oficiază slujba Prohodului Maicii Domnului

Nu există slujbă în care să nu se facă rugăciuni sau cântări în cinstea Maicii Domnului. Alături de Mântuitorul, de sfinţi şi de celelalte evenimente sărbătorite în cultul ortodox, Maica Domnului este pomenită și invocată în slujba fiecărei zile liturgice (deci şi în zilele de rând) din cursul anului bisericesc, printr-o bogată imnologie (tropare, stihiri, canoane etc.)

Printre aceste imne se numără și Prohodul Maicii Domnului, slujbă alcătuită din trei stări, care cuprinde informații de ordin istoric și dogmatic, legate de împrejurările în care s-a săvârșit și s-a mutat la ceruri Născătoarea de Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a X-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a X-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Arhiepiscopul a fost întîmpinat de stareţul mănăstirii, arhimandritul Damian (Burlacu), de slujitorii şi monahii mănăstirii, precum şi de credincioşii și închinătorii, care s-au adunat împreună la slujba arhierească. Răspunsurile la strană au fost date de corul psaltic al mănăstirii.

Sărbătoarea hramului de vară în cinstea Sfîntului Ierarh Mitrofan la Mănăstirea Călărășeuca

Sîmbătă, 20 august 2022, în ziua prăznuirii Aflării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Mitrofan, primul Episcop al Eparhiei de Voronej (1832), Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul de vară al bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a acestui sfînt Ierarh. În ziua hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. La serviciul divin au fost prezenți și sute de pelerini și închinători din diferite localități ale țării noastre, mulți dintre care au parcurs zeci de kilometri pe jos, într-un drum al Crucii, pentru a lua parte, a se ruga și a se bucura duhovnicește de această sărbătoare.

Sfînta Liturghie a fost urmată de înconjurarea în procesiune solemnă a sfîntului locaș, cu icoana Sfîntului Ierarh Mitrofan, de către arhiereu, soborul slujitorilor și mulțimea credincioșilor, și slujba unui Te Deum cu o rugăciune către sfîntul cinstit în această zi. Citeşte mai departe >>>

Zeci de credincioși au parcurs Drumul Crucii la mănăstirea Călărășeuca

Vineri, 19 august, în ziua prăznuirii Schimbării la Fața a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nicodim, creștinii din blagocinia de Dondușeni au continuat tradiția de a merge în pelerinaj pe jos până la Mănăstirea Călărășeuca.

În jurul orei 12:00 , după oficierea serviciilor divine, blagocinul r-lui Dundușeni părintele Veceslav Matiescu a pornit în Drumul Crucii cu multă evlavie, smerenie și frică de Dumnezeu, împreună cu enoriașii săi. Alături de blagocin pe parcurs s-au alăturat cu cetele lor de creștini preotul Nicolai Negrescu (Tîrnova), preotul Oleg Străinu (Plop), preotul Ghenadie Țibulico(Moșana), preotul Andrei Tocarciuc ( Briceni), preotul Valeriu Cuciureanu (Sauca). Parcurgând acest drum anevoios, cu rugăciunea în gând și cu durere în tălpi, am reușit să învingem căldura soarelui.

Rugăciunile închinate lui Dumnezeu nu încetau să răsune din inimile micului cor condus de diaconul Marcel Ceban, care a ales să ne însoțească până la locurile sfinte.

Pelerinii au fost întâmpinați călduros de către parohiile Moșana, Briceni și Sauca, unde gazdele pregătiseră merinde pentru ca pelerinii să prindă puțin la putere.

Mereu cu zâmbetul pe buze și cu chipurile luminoase, preacucernicii preoții ne-au vorbit despre greutățile lumești și ne-au încurajat să fim mai buni. Citeşte mai departe >>>