Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

BLAGOCINIA EDINEȚ sector I

Prot. Mitr. Serghei Panaite — BLAGOCIN

Cleric superior al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare”

MD-4601, or. Edineţ, str. O. Cirimpei, 27

Tel.: 0246 24 580, GSM: 0797 70 988

 

Prot. Ioan Cernea

Cleric al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare”

MD-4601, or. Edineţ, str. Sf. Vasile, 79

Tel.: 0246 25 602, GSM: 0794 17 429

 

Prot. Mitr. Constantin Ursachi

Paroh al bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

MD-4601, or. Edineţ, str. Uzinei, 5

Tel.: 0246 28 002, GSM: 0699 65 726

 

Prot. Gheorghe Ganea

Paroh al bisericii „Sfinţii Serghie şi Vah”

MD-4601, or. Edineţ, str. I. Creangă, 2

Tel.: 0246 25 950, GSM: 0797 04 543

 

Prot. Mitr. Petru Moşneguţu

Paroh al bisericii “Sf. M. Mc. Panteleimon”

MD-4601, or. Edineţ, str. Șoseaua Bucovinei, 1 (Spitalul Raional)

Tel.: 0246 65 255, GSM: 0794 17 421

 

Ieromonah Hrisostom (Morocica)

Paroh al bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”

MD-4601, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4

Tel: 0246 21 523

 

 

Prot. Mihail Baraghin

Cleric al bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”

MD-4601, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4

Tel: 0246 21 523, GSM: 0794 17 442

 

Preot Igor Ciubotaru

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4612, loc. Alexăndreni, r-nul Edineţ

GSM: 0671 27 100

 

Preot Petru Fotescu

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4615, loc. Bleşteni, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 61 384, GSM: 0794 19 943

 

Prot. Mitr. Ioan Arapu

Paroh al bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului”

MD-7115, loc. Cepeleuţi,  r-nul Edineț

Tel.: 0246 64 336, GSM: 0682 93 888

Preot Ioan Onciulenco

 Bisericia „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4623, loc. Constantinovca, r-nul Edineţ

GSM: 0796 65 080

 

Preot Mihail Tabaran Ghinăuți Edineț

 Preot Mihail Tabaran

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4633, loc. Ghincăuţi, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sf. Prooroc Ilie”

Loc. Poiana, r-nul Edineţ

GSM: 0690 42 785

 

Prot. Mitr. Constantin Tudoreanu

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4631, loc. Gordineşti, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sfînta Treime”

Loc. Gordineştii Noi, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 60 396, GSM: 0694 94 353

 

Prot. Gheorghe Griţco

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-4634, loc. Hlinoaia, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 50 356, GSM: 0780 36 478

 

Preot Adrian Postolache

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4638, loc. Rotunda, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 21 391, GSM: 0794 17 431

 

Preot Ioan Griţco

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4643, loc. Tîrnova, r-nul Edineţ

GSM: 068021042

 

Prot. Vasile Roşca

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4644, loc. Trinca, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 41 262, GSM: 0796 44 961, 0792 93 782