Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

BLAGOCINIA BRICENI sector I

Prot. Mitr. Lilian Ciubatîi – BLAGOCIN

Paroh al bisericii „Sfîntul Dimitrie”

MD-4735, loc. Pererîta, r-nul Briceni

Tel.: 0247 35 302, GSM: 0696 40 075

Prot. Mitr. Simeon Cucuietu

Cleric al catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului”

MD-4701, or. Briceni, str. Gagarin, 3

Tel.: 0247 22 594, GSM: 0695 14 637

 

Prot. Gheorghe Saracuţa

Cleric al catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului”

MD-4701, or. Briceni, str. Carpişin, 15

Tel.: 0247 25 431, GSM: 0794 17 165

 

Preot Oleg Covig

Paroh al bisericii „Sf. Nicolae”

MD-4701, or. Briceni

 

Preot Ioan Cazacu

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

Loc. Bălcăuţi, r-nul Briceni

Deserveşte parohia „Sf. Prooroc Ilie”

MD-4712, loc. Grozniţa, r-nul Briceni

GSM: 0780 22 732, 0687 67 490

 

Prot. Ghenadie Comerzan

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-4716, loc. Bulboaca, r-nul Briceni

Tel.: 0247 42 109, GSM: 0694 09 324

 

Prot. Victor Turea

Paroh al bisericii „Sfîntul Grigorie Teologul”

MD-4719, loc. Colicăuţi, r-nul Briceni

Deserveşte parohia „Naşterea Maicii Domnului”

Loc. Trestieni, r-nul Briceni

Tel.: 0247 42 801, GSM: 0692 40 802

 

Prot. Anatolie Marcu

Paroh al bisericii „Naşterea Maicii Domnului”

MD-4722, loc. Cotiujeni, r-nul Briceni

Tel.: 0247 46 627, GSM: 0690 96 611

 

Prot. Mitr. Ioan Cucuietu

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4726, loc. Grimăncăuţi, r-nul Briceni

Tel.: 0247 48 516, GSM: 0695 03 166

 

Preot Ioan Onciulenco

Paroh al bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului”

MD-4729, loc. Halahora de Sus, r-nul Briceni

GSM: 0796 65 080

 

Prot. Mitr. Dimitrie Eşanu

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4731, loc. Larga, r-nul Briceni

Tel.: 0247 51 288, GSM: 0692 55 104

 

Prot. Octavian Gavriloie

Paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4732, loc. Mărcăuţi, r-nul Briceni

Tel.: 0247 31 346, GSM: 0798 90 001

 

Prot. Gheorghe Malinovschii

Paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4734, loc. Mihăileni, r-nul Briceni

 

Diacon Roman Malinovschii

Cleric al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4734, loc. Mihăileni, r-nul Briceni

 

Prot. Vitalie Morari

Paroh al bisericii „Înălţarea Domnului”

MD-4733, loc. Medveja, r-nul Briceni

Tel.: 0247 22 521, GSM: 0688 23 281

 

Preot Vasile Tragic

Paroh al bisericii „Naşterea Maicii Domnului”

MD-4738, loc. Tabani, r-nul Briceni

Tel.: 0247 42 115, GSM: 0690 27 376

 

Preot Valentin Lupanciuc

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4740, loc. Trebisăuţi, r-nul Briceni

GSM: 067111678