Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A trecut la cele veșnice Arhimandritul Mitrofan, nevoitor al Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Cu adîncă durerea în suflet am primit vestea mutării de la noi a Arhimandritului Mitrofan, nevoitor al Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Mitrofan să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: «Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.» (Ioan 14, 1-3).

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Preacuviosului Arhimandrit Damian (Burlacu), starețul Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni și întregii obște, mesajul de condoleanțe în legătură cu mutarea la cele veșnice nevoitorului al Mănăstirii Arhimandritul Mitrofan.

Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmîntată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac i-au fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.