Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prezentare STL

Cartea de vizită a Seminarului Teologic Liceal "Sfânta Cuvioasă Muceniţă Elisabeta" din Edineţ

fONDATOR – ps dORIMEDONT (cecan)

Patron – PS NICODIM (VULPE)

Anul fondării – 1999

Numărul de clase – 3 (X, XI, XII)

Profilul — umanist cu studierea programei teologice.

Baza tehnică şi materială corespunde cerinţelor de desfăşurare la nivel a procesului instructiv şi educaţional. Seminarul teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” dispune de săli de clasă, sală de computere, sală de festivităţi, bibliotecă, sală de citire, cantină (trapeză) şi cămin.

Cabinetul medical este asigurat cu echipament medical şi cu un lot necesar de medicamente.

Starea sanitaro-igienică corespunde standardelor.

În seminar activează patru catedre:

  • Ştiinţe umaniste, Şef – Bîrsan Maria
  • Ştiinţe reale, Şef – Găină Grigorie
  • Ştiinţe teologice, Şef – ierom. Hrisostom (Morocica)
  • Dirigenţie, Şef – Boian Anghelina

În cadrul instituţiei activează 14 membri: grad didactic II – 4.