Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

BLAGOCINIA EDINEȚ sector II

Prot. Mitr. Ghenadie Dascăl – BLAGOCIN

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-5643, loc. Văratec, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 92 298, GSM: 0681 82 298

 

Prot. Ioan Rusu

Paroh al bisericii „Sfîntul Gheorghe”

MD-4613, loc. Bădragii Vechi, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Cuvioasa Parascheva”

Loc. Bădragii Noi, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 93 366, 0246 43 380, GSM: 0671 90 237

 

Biserica „Sfinţii Arhangheli”

MD-4619, loc. Brînzeni, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 59 207, GSM: 0793 50 680, 0780 68 188

 

Prot. Ilie Gobjilă

Paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4625, loc. Cuconeşti, r-nul Edineţ

GSM: 069743832

 

 

Prot. Valentin Croitoru

Paroh al bisericii „Sfîntul Dimitrie”

MD-4632, loc. Hancăuţi, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sf. Ioan Gură de Aur”, Corpaci, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sfîntul Nicolae”

MD-4642, loc. Terebna, r-nul Edineţ

 

Prot. Gheorghe Barîmb

Paroh al bisericii „Înălţarea Domnului”

MD-5619, loc. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 69 653, GSM: 0693 76 584

 

Preot Gheorghe Moiseev

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-5623, loc. Horodişte, r-nul Rîşcani

 

Preot Gheorghe Gavrilița

Paroh al bisericii „Cuv. Parascheva”

MD-5633, loc. Pociumbeni, r-nul Rîşcani

Paroh al bisericii „Sf. Arhangheli”

Loc. Pociumbăuți, r-nul Rîşcani

Deserveşte parohia „Adormirea Maicii Domnului”

Loc. Druţă, r-nul Rîşcani

 

Prot. Vasile Curuliuc

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4645, loc. Viişoara, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 42 448, GSM: 0683 45 158, 0671 42 448

 

Prot. Mitr. Ioan Gînju

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-5644, loc. Zăicani, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 72 244, GSM: 0794 17 559