Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Părintele arhimandrit Mitrofan a fost înmormîntat la Mănăstirea Zăbriceni

Obștea Mănăstirii Zăbriceni s-a rugat astăzi, 27 decembrie 2022, pentru sufletul părintelui arhimandrit Mitrofan, cel care a trecut recent la Domnul. Slujba înmormîntării a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni alături de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: starețul Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul r-lui Edineț protoiereul Sergiu Panaite, blagocinul r-lui Dundușeni părintele Veceslav Matiescu, cleric mănăstirii Rudi egumenul David (Budei).

La slujba înmormîntării săvîrșită în catedrala mănăstirii, spre pomenirea sufletului părintelui Mitrofan a fost prezentă obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca în frunte cu Preacuvioasa egumena Eufrosinia (Peșterean) și obștea Mănăstirii „Sfînta Treime” din Rudi în frunte cu Preacuvioasa egumena Maria (Pascariuc), zeeci de credincioși, ucenici și rude.

În cuvîntul său, Ierarhul a subliniat că părintele Mitrofan de-a lungul vieții lui, atît în familie cît și în mănăstire, a mărturisit cele trei mari virtuți teologice credința, dragostea și nădejdea. Noi, cei ce l-am cunoscut pe părintele Mitrofan, să păstrăm vie amintirea lui, să înălțăm rugăciunea stăruitoare pentru iertarea păcatelor lui, avînd nădejdea că Hristos l-a chemat la El.

Părintele arhimandrit Mitrofan, viețuitor al Mănăstirii Zăbriceni a fost înmormântat la cimitirul din incinta așezămîntului monahal.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Eparhiei de Edineţ şi Briceni

A trecut la cele veșnice Arhimandritul Mitrofan, nevoitor al Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Cu adîncă durerea în suflet am primit vestea mutării de la noi a Arhimandritului Mitrofan, nevoitor al Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Mitrofan să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: «Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.» (Ioan 14, 1-3).

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Preacuviosului Arhimandrit Damian (Burlacu), starețul Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni și întregii obște, mesajul de condoleanțe în legătură cu mutarea la cele veșnice nevoitorului al Mănăstirii Arhimandritul Mitrofan.

Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmîntată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac i-au fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Sfînta Liturghie la Mănăstiria „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca, cu prilejul aniversării a 12 ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Nicodim

La 25 decembrie 2022, Chiriarhul nostru, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, aniversează 12 ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Cu acest prilej, la Mănăstiria „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească la care, alături de Ierarhul nostru a coliturghisit soborul slujitorilor.

Cuvîntul de zidire duhovnicească după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostit, cu binecuvîntarea Ierarhului, de preotul Ioan Cușnir.

În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii speciale, iar după Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu slujitorii au săvîrșit un Te Deum de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru binecuvîntarea, harul și ajutorul primit de la El pe parcursul acestor 12 ani de slujire arhierească.

Înainte de încheierea slujbei, viețuitorii mănăstirii în frunte cu maica stareță egumena Efrosinia, preoții, diaconii şi ipodiaconii au adresat calde și alese cuvinte de felicitare omagiatului Arhiepiscop Nicodim şi i-au adus în dar buchete de flori. Înaltpreasfințitul Nicodim a mulțumit tuturor pentru frumosul gest și a urat tuturor ca în noul an să sporească și mai mult dragostea pentru cele sfinte, rîvna pentru serviciile divine, să devină mai disciplinați și mai demni de slujirea pe care o îndeplinesc. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 12-a de la hirotonia întru Arhiereu, din partea Colaboratorilor Centrului Eparhial, a Clerului, Cinului monahal și a poporului drept credincios al Episcopiei de Edineț și Briceni

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Stăpîne, Nicodim!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru Arhiereu, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu urări de sănătate, împliniri duhovnicești, bucurii sfinte și toate cele de folos.

Primiți din partea noastră un buchet frumos alcătuit din rugăciuni smerite și gînduri sfinte către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan X, 11), să Vă dăruiască în continuare aceeași rîvnă plină de evlavie în slujirea de arhipăstor la care ați fost chemat şi ajutor în întreaga lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească pe care o împliniți cu dăruire și devotament.

Vă dorim: de la Dumnezeu binecuvîntare, zile rodnice şi îmbelşugate, iar de la oameni — respect, preţuire și recunoștință.

Domnul să vă țină întreg, sănătos și îndelungat în zile și ani, pînă la vîrsta patriarhilor biblici, să vă ocrotească în tot lucrul bun spre zidirea sufletească a credincioșilor și spre slava Bisericii noastre străbune.

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Marți, 20 decembrie 2022, la Reședința mitropolitană din Chişinău au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ședința Sinodului a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În calitate de membri ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ÎPS Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului BOM.

În cadrul ședinței, Dl Ion Gumenîi, conferentiar universitar, doctor habilitat în istorie și cadru didactic în USM, a prezentat volumul VIAȚA ȘI OPERA LUI PAISIE VELICIKOVSKI, după manuscrisele Arhimandritului Andronic Popovici. Pentru munca stăruitoare la studierea vieții Sfântului Paisie, ÎPS Mitropolit a decorat pe Dl Ion Gumenîi cu Ordinul „Sf. Cuv. Paisie Velicikovski” de gr. II.

Hotărârile Sinodului BOM

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Sfîntului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni – hramul de iarnă al Catedralei «Sf. Irh. Nicolae» din orașul Orhei

Biserica Ortodoxă din Moldova sărbătorește astăzi luni, 19 decembrie 2022, pe Sfîntul Nicolae, Ierarhul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni. În această zi, Catedrala «Sf. Irh. Nicolae» din orașul Orhei, care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfîntul Nicolae, și-a sărbătorit hramul.

În această frumosă zi de hram, mulțimea credincioșilor au venit ca să se roage la Sfînta Liturghie oficiată de parohul acestui sfînt lăcaș Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și să se închine la icoana și racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Făcător de Minuni.

Înaltpreasfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, părintele arhimandrit Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii Rudi; părinți blagocini Eparhiei de Edineț și Briceni, slujitori ai sfîntului locaș.

Pe lîngă numeroşi credincioşi la eveniment, au luat parte și oficialități municipale şi locale ale orașului Orhei din care a făcut parte: Primarul Orașului Orhei Domnul Pavel Verejanu, Președintele Raionului Orhei Domnul Dinu Țurcanu și ctitori de seamă ai Catedralei.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu și Sfîntului Ierarh Nicolae pentru toate binefacerile Sale și belșugul harului Său revărsat asupra acestei catedrale, a slujitorilor și a enoriașilor care se roagă aici. Citeşte mai departe >>>

Duminica a XXVII-a după Cincizecime la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XXVII-a după Pogorîrea Sfîntului Duh și ziua pomenirii Cuviosului părintelui nostru Sava cel Sfințit, enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în număr mare pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de cătreÎnaltprefinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Luca XVII, 12-19, despre pilda celor zece leproși, arătînd că în lumea noastră puțini sunt aceia care ajung să înțeleagă și să-I mulțumească lui Dumnezeu, chiar şi atunci când se bucură din partea Sa de cele mai mari daruri. Prea Sfinția Sa a îndemnat credincioșii să mulțumească în toată vremea și în tot locul Părintelui Ceresc pentru toate binefacerile vădite pe care le revarsă în viața noastră. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În ziua pomenirii Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în număr mare pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de către Înaltpreasfinţitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvîntul său de învățătură, Vlădica a vorbit creștinilor despre misiunea Sfîntului Apostol Andrei, care a predicat Cuvîntul Evangheliei și pe meleagurile noastre, și despre datoria fiecăruia din noi, creștinii, de a păstra autentică această învățătură și a o aplica în viața noastră prin practicarea virtuților, a postului, milosteniei și faptelor bune. 

La final, Înaltpreasfințitul Nicodim a felicitat creștinii care în cadrul acestei slujbe s-au mărturisit și s-au împărtășit cu Sfintele și Preacuratele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos, îndrumînd și pe cei care încă nu au reușit în acest post să se apropie de Sfîntul Potir, să le urmeze exemplul, ca, în dragoste și bucurie, cu sufletul curat și luminat să ajungă la sărbătoarea Nașterii Domnului. Citeşte mai departe >>>

Duminica a XXVI-a după Cincizecime la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XXVI-a după Pogorîrea Sfîntului Duh și ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ştefan cel Nou, mărturisitor din Constantinopol (+ 766), enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în număr mare pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de către Înaltpreasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Înaltpresfinţitul Nicodim în cuvîntul de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, a subliniat că Postul Naşterii Domnului în care ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. De asemenea, Ierarhul a evidenţiat că evanghelia de astăzi ne îndeamnă să facem fapte de milostenie şi ajutorare, îndemnînd pe cei prezenţi la slujbă să ia din ajutorul umanitar expus în curtea bisericii şi să-l distribuie celor nevoiaşi. Citeşte mai departe >>>

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfîntă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim.”

În ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, parohia Sfîntului Nicolae din satul Terebna, raionul Edineț, s-au bucurat de binecuvîntarea lui Dumnezeu deoarece s-a sfințit Sfînta Cruce instalată la intrarea în localitate.

La rugăciune au participat un sobor de preoți în frunte cu parohul, preotul Valentin Croitor.
La lista ctitorilor din localitate s-a alăturat și domnul Marian Prodan, împreună cu soția Gabriela și copiii, care acum se află în America, dar Sfînta Cruce au înalțat-o în cinstea tatălui lor, Mihail Prodan, care a decedat suferind de Covid-19.
Crucea șade ca scut de strajă la hotarele localității și biruința împotriva patimilor.

Citeşte mai departe >>>

Biserica „Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca și-a sărbătorit ocrotitorul

Vestita ctitorie a domnitorilor şi boierilor Moldovei — Mănăstiria „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca — a îmbrăcat straie de sărbătoare marți, 6 decembrie 2022, și-a sărbătorit hramul bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a Sfîntului Ierarh Mitrofan de la Voronej. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Nicodim Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Și anul acesta, cu prilejul sărbătoririi hramului, Mănăstirea Călărășeuca a adunat credincioşi din toată Moldova, veniţi să se roage şi să mulţumească Maicii Domnului și Sfîntului Ierarh Mitrofan de la Voronej, pentru binefacerile primite de-a lungul timpului. Sfînta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Nicodim, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, omagiatul zilei de astăzi părintele blagocin raionului Ocnița, sector I, protoiereul Alexandru Usatîi, în prezența viețuitoarelor sfîntului așezămînt și a mulțimii pelerinilor și închinătorilor veniți la sărbătoare.

Cu prilejul marii sărbători, una dintre cele mai vechi icoane a Sfîntului Ierarh Mitrofan, ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Făcător de Minuni, a fost scoasă spre închinare, pe toată durata slujbei. Citeşte mai departe >>>

La 16 ani de la tragicul accident în urma căruia vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont a trecut la cele veșnice, Înaltpreasfințitul Nicodim Arhiepiscop de Edneț și Briceni a oficiat o slujbă de pomenire la memorialul înălțat la locul accidentului în satul Moșana

În fiecare an data de 5 decembrie ne răvășește sufletul cu amintirea tragicului accident, ce s-a petrecut la intrarea în satul Moșana, raionul Dondușeni, în urma căruia vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, primul Ierarh al Eparhiei de Edineț și Briceni, aflat în drum spre mănăstirea Călărășeuca, unde urma să oficieze slujba prilejuită de sărbătorirea hramului bisericii de iarnă în cinstea Sf. Ierarh Mitrofan, a părăsit viața aceasta și s-a mutat la cele veșnice. Amintirea chipului blînd al Vlădicăi, a vocii sale calme, a povețelor sale pline de duh și trăire autentic creștină, a mustrărilor sale pline de dragoste, lipsite de orice răutate, este vie și astăzi în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și pentru care a fost un adevărat Păstor și Părinte.

Anul acesta s-au împlinit 16 ani de la fatalul accident. Luni, 5 decembrie 2022, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, însoțit de părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, s-a deplasat la memorialul în cinstea Episcopului Dorimedont, înălțat la locul accidentului în satul Moșana, unde au fost așteptați de soborul preoților și creștinilor în frunte cu blagocinul r-lui Dundușeni părintele Veceslav Matiescu pentru a participa la o rugăciune comună de pomenire a Prea Sfințitului Dorimedont, și a aduce un omagiu de recunoștință vrednicului de pomenire Ierarh.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvînt în care a trecut în revistă şi a apreciat înalt activitatea Prea Sfinţitului Dorimedont spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, afirmînd că el a fost şi va rămîne mereu înţeleptul păstor, iubit şi preţuit de toţi, şi un adevărat model de slujire arhierească. Citeşte mai departe >>>