Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Dumnezeiasca Liturghie în Duminica a XXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Naşterii Domnului la începutul caruia ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de luni, 21 noiembrie 2022, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de preoți și diaconi  împreună cu enoriașii sfîntului locaș.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre lumea spirituală creată, cetele îngerești, importanța și rolul lor în iconomia mîntuirii noastre, felicitînd cuprilejul zilei onomastice pe toți creștinii care poartă numele sfinților arhangheli ce prin voia și binecuvîntarea lui Dumnezeu ni s-au făcut cunoscute. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereului Vasile Saracuța la un an de la mutarea sa la cele veșnice

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat la catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereul Vasile Saracuța la un an de la mutarea sa la cele veșnice. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte parohul catedralei „Sf. Nicolae» din or. Bălți, protoiereul Mihail Saracuță.

La serviciul de pomenire au fost prezenți îndoliata preoteasă Antonina cu copii regretatului părinte Vasile, frați și surori, nepoții, rudele și apropiații..

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvîrșită slujba de sfințire la renovarea paraclisului de iarna cu hramul „Sf. Vasile cel Mare” din incinta catedralei.

După care, Vladica Nicodim înconjurat de un sobor de preoți în prezența rudelor, apropiaților şi numeroșii creștini, a oficiat la mormîntul protoiereului Vasile slujba parastasului și sfințirea monumentului.  Ierarhul a adresat îndoliatei familii și celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos

* * * *

Protoiereul Vasile Saracuță (22.08.1956-23.11.2021)

Vrednicul de pomenire părinte Vasile a trecut la Domnul la vîrsta de 65 de ani în urma unei îndelungate boli.

Veșnică lui pomenire din neam în neam! Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu a Înaltpreasfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe în de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Ungheni și Nisporeni.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi rîvnă plină de evlavie pentru Sfînta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvîntate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Hancăuți, Edineț și-a sărbătorit ocrotitorul

Marți, 8 noiembrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Nicodim Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în localitatea Hancauți, Raionul Edineț, s-a sfințit Prestolul bisericii și s-a oficiat Sfînta Liturghie în cinstea Sărbătorii.
La eveniment au participat un sobor de preoți slujitori in frunte cu blagocinul locului, protoiereul Ghenadie Dascăl.
După Liturghie, ansamblul Vocal «Hancuțele»de la casa de cultură, sub conducerea doamnei Anton Ala și un grup de copii au prezentat o activitate artistică cu referire la sărbătoare, baștină și neam.
Preotul paroh,Valentin Croitor, a primit oaspeții cu bucurie, le-a răsplătit cu daruri iar ctitorii au primit scrisori de gratitudine din partea bisericii.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni, a văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2023, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2023-2036, precum și viața Mitropolitului Arsenie Stadniţichi – care este originar din nordul Moldovei și este canonizat și trecut în rândul neomartirilor ortodocși.

Calendarul poate fi achiziţionat la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel: 069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, o68078600

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfințite Vlădica Siluan!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și pînă acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe.

La ceas aniversar ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă sporească frumoasele rodiri în Via Sa și să Vă întărească duhovnicește și trupește în realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mîntuirea sufletească a credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

La Palatul Mitropolitan a avut loc o întrunire festivă a colaboratorilor Departamentelor eparhiale de mass-media, dedicată aniversării a zece ani de la fondarea portalului „Moldova Ortodoxă”

Cu ocazia aniversării a zece ani de la fondarea portalului ortodox.md „Moldova Ortodoxă”, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir și cu participarea a mai bine de patruzeci de invitați, la Palatul Mitropolitan a avutloc o întrunire festivă dedicată acestei importante realizări de mediatizare a conținutului Ortodox în online-ul autohton.

Din partea Eparhiei de Edineț și Briceni la acest eveniment au luat parte protodiaconul Filip Namolovan și arhidiaconul Iosif (Șimanschi), colaboratori Departamentului eparhial de mass-media.

În cuvântul său de salut, Întâistătătorul a mulțumit tuturor celor prezenți pentru truda depusă întru promovarea Adevărului Evanghelic, subliniind în acest sens în mod special realizările obținute de-a lungul celor zece ani de activitate pe ortodox.md prin aportul și dăruirea autorilor care își împărtășesc gândurile pe acest portal. Înaltpreasfinția Sa a subliniat la acest capitol eforturile Prot. Mitr. Mihail Bortă, cel care în calitate de redactor-șef al acestei resurse media are grijă ca mesajul credinței să fie adresat către un public cât mai larg, atât în cuprinsul țării, cât și peste hotarele ei.

În această ordine de idei, Vlădica Vladimir i-a îndemnat pe cei prezenți să-și continuie truda binecuvântată, conștientizând pe deplin oportunitățile pe care le oferă astăzi internetul și necesitatea unei prezențe tot mai mari a mesajului Ortodox în spațiul virtual, în anagajamentul pe care îl are fiecare creștin și mai ales cel care mânuiește condeiul, în lupta sa cu provocările actualității. Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia preoţilor din cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni

Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Bisericesc de masă, pentru anul 2023, în limbile de stat și rusă, care poate fi procurat la depozitul Eparhiei de Edineţ şi Briceni și la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Coperta

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2023.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

 

 

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox pentru anul 2023 tip agendă de buzunar

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare Creștin-Ortodoxe tip agendă de buzunar pentru anul 2023.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

În ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Înaltpreasfințitul Nicodim a participat la Sfînta Liturghie oficiată la Mănăstirea Hîncu

Joi, 27 octombrie 2022, în ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Mănăstirea Hîncu. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de Ierarhi în frunte cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și  Înaltpreasfințitul Agafanghel, Mitropolit de Odessa și Ismail.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile și binecuvântările revărsate cu milostivire asupra Sfintei Mănăstirii Hîncu în toți acești 30 de ani, dar și peste Înaltpreafințitul Arhiepiscop Petru, cel care a redeschis această vatră monahală și a trudit dimpreună cu Maica Stareță, Egumena Parascheva, obștea, dar și oamenii de bună credință, să ridice din ruini, înălțând-o pe culmele desăvărșirii, această sfântă și frumoasă mănăstire. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni de laudă și Cuvioasei Parascheva, care este ocrotitoarea acestei Sfinte Mănăstiri, cerându-se prin rugăciuni ca să ocrotească și de-acum încolo acest așezământ monahal, cu toți viețuitorii și binefăcătorii ei.

La Vohodul mic, Înaltpreasfințitul Petru a fost decorat de Mitropolitul Vladimir cu Ordinul Mitropolitan „Gavriil Bănulescu-Bodoni”, gr. I, iar Stareța Mănăstirii Hîncu, Egumena Paracheva,  a fost decorată cu dreptul de a purta a doua cruce pectorală (cruce cu pietre scumpe). Citeşte mai departe >>>