Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a întîlnit la Mereșeuca cu preoții și preotesele Blagociniei Ocnița

Încă la Adunarea Generală  a slujitorilor din data de 7 septembrie 2021 Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a binecuvîntat inițierea în cadrul Eparhiei a unei serii de întîlniri duhovnicești cu familiile slujitorilor — preoți și preotese — pentru a discuta, a asculta și a găsi cele mai bune soluții la multiplele provocări cu care se confruntă astăzi familia slujitorilor Altarului. Ierarhul a văzut în această oportunitate un bun prilej de consolidare a activității pastorale în parohie, pornind de la familia preotului, avînd drept bază cuvintele Sfîntului Apostol Pavel, care zice că slujitorul Domnului trebuie bine sa-și chivernisească propria familie, „căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?” (I Tim. III, 5)

Astăzi, 20 septembrie 2021, a avut loc prima întîlnire din această serie în parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Mereșeuca, Ocnița. Ierarhul și familiile slujitorilor s-au  întîlnit într-o caldă și prietenoasă atmosferă duhovnicească, gazdă primitoare și binevoitoare fiindu-le familia părintelui paroh și blagocin de Ocnița, Oleg Bacal. Citeşte mai departe >>>

La Reședința Episcopală din Edineț a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor

 

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat marți, 7 septembrie 2021, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești.

Pentru început, fiecare părinte blagocin a prezentat cîte un succint raport de dare de seamă privind activitatea pastorală și misionară în parohiile circumscripției încredințate, evidențiind principalele realizări, dar și neajunsurile ce urmează a fi înlăturate.

În luarea sa de cuvînt, Ierarhul a mulțumit pentru început tuturor slujitorilor pentru mesajele calde de felicitarea ce i-au fost adresate cu prilejul aniversării jubileului de 65 de ani de viață, pentru rugăciunile înălțate la fiecare slujbă și pentru susținerea de-a lungul timpului a tuturor inițiativelor duhovnicești implementate în cuprinsul eparhiei spre întărirea credinței, mîntuirea poporului binecredincios și slava lui Preasfintei Treimi. Citeşte mai departe >>>

În ziua sărbătoririi celor 65 de ani de viață ai Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească

În ziua în care Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, celebrează cea de-a 65-a aniversare din ziua nașterii, sîmbătă 4 septembrie 2021, Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost gazdă primitoare pentru mulțimea de clerici și credincioși, care s-au adunat împreună din diferite localități ale țării noastre pentru a participa la slujba praznicală și a se ruga de sănătatea, întărirea în slujirea Bisericii lui Hristos și mîntuirea sufletească a omagiatului Ierarh.

Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de un impunător sobor de preoți și diaconi, avîndu-i în frunte pe Înaltpreasfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolsk și Șargorod, omagiatul zilei — Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, și Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicari ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Din soborul preoțesc au făcut parte blagocini, stareți de mănăstiri și slujitori din Eparhia de Edineț și Briceni, dar și din alte eparhii ale țării noastre și de peste hotare. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la popas aniversar — celebrarea a 65 de ani de la naștere

 

Înaltpreasfințite Stăpîne Nicodim!

La importantul și onorabilul popas aniversar pe care-l sărbătăriți astăzi — celebrarea a 65 de ani de la naștere, avem imensă bucurie și deosebită cinste de a Vă adresa cordiale felicitări, dimpreună cu alese și calde urări de sănătate, belșug duhovnicesc, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi!

Răspunzînd afirmativ chemării dumnezeiești pentru slujirea Bisericii lui Hristos, din tinerețe V-ați afirmat ca o personalitate complexă a vieții eclesiastice autohtone, caracterizată prin hărnicie, motivație, abnegație și tenacitate, a cărei activitate plurivalentă a fost și rămîne a fi una copleșitoare.

În calitate de ctitor al culturii și învățămîntului teologic, încă din zorii independenței țării noastre, ați depus tot efortul, energia și priceperea pentru a îndestula poporul setos de hrană duhovnicească, după îndelunga perioadă de restriște, cu cele mai necesare cărți de cult și de zidire spirituală, atît în graiul nostru străbun, cît și limba minorităților conlocuitoare. Cu purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Voastre au văzut lumina tiparului numeroase cărți de căpătîi ale creștinului precum Biblia sau Sfînta Scriptură, tot setul de cărți de cult necesare slujirii bisericești, atît pentru altar, cît și pentru strană, mulțime de cărți de edificare și îndrumare pe calea mîntuirii sufletului. Citeşte mai departe >>>

Pelerinaj pedestru la cel de-al doilea hram de vară al Mănăstirii Călărășeuca în cinstea Sfîntului Ierarh Mitrofan

 

La 19 august și în acest an de prazicul Schimbării la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, blagocinia de Dondușeni a urmat tradiția și a pornit în pelerinaj spre Mănăstirea Călărășeuca. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, blagocinul Veaceslav Matiescu, împreună cu preotul paroh al satului Tîrnova Nicolae Negrescu și preotul paroh al satului Sauca Valeriu Cuciureanu, împreună cu o ceată de creștini au parcurs în rugăciune o distanță de aproximativ 40 km.

Pelerinajul a început în jurul orei 11:30 de la biserica Sf. Ierarh Nicolae din orașul Dondușeni, după ce au fost binecuvântați de preot și au rostit împreună o rugăciune de călătorie rugându-L pe Dumnezeu să le poarte de grijă. Cu inimile pline de bucurie, cu rugaciunea și pacea în suflet, pas cu pas atingeam imaginar meleagurile Sfintei Mănăstiri. Pelerinii au fost întâmpinați cu multă căldură sufletească de către enoriașii parohiilor din satele Moșana și Sauca, unde gazdele pregătiseră și merinde pentru ca pelerinii să prindă puțin la puteri. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, unde, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

La încheierea slujbei, tîlcuind pericopa evanghelică a zilei, de la Matei XIV, 14-22, despre minunea înmulţirii pîinilor, Ierahul a menționat că nu există mai mare fericire pentru poporul credincios, decît să se bucure cu aceeaşi sfântă şi negrăită bucurie ca şi mulţimea de odinioară din pustie, fiind adunat în jurul Mântuitorului în fiecare duminică și zi de sărbătoare la Sfînta Liturghie, sorbindu-I cu nesaţ cuvântul despre Împărăţia lui Dumnezeu şi primind din mâinile Sale Pâinea cea binecuvântată şi dumnezeiască a Sfintei Euharistii.

Totodată, Ierarhul a amintit că ieri, sîmbătă, 14 august 2021, am făcut pomenirea Scoaterii cinstitului lemn al Sfintei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos, precum și cinstirea martiriului Sfinților 7 frați Macabei, a mamei lor Solomoni și a dacălului lor Eleazar, sărbători ce marchează începutul postului Adormirii Maicii Domnului. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a urat tuturor un post binecuvîntat și plin de rodiri duhovnicești. Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca — hramul de vară al Mănăstirii Zăbriceni

 

Miercuri, 4 august 2021, cînd Bierica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, a îmbrăcat veșmînt de sărbătoare cu prilejul prăznuirii celui de-al doilea mare hram și a marcării a 22 ani de la întemeiere.

Mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre acest sfînt așezămînt monastic pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească săvîrșită de către Înatpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Printre slujitori s-a aflat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, Preacuviosul părinte stareț al Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), distinși slujitori și oaspeți din eparhiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, absolvenți ai instituțiilor teologice ce au activat în incinta mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a V-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

 

În Duminica a V-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în prezența mulțimii credincioșilor Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu)  și un sobor de slujitori ai mănăstirii.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care, pornind de la Evanghelia Dumincii, de la Matei VIII, 28-34, IX, 1, despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadara, a vorbit despre dragostea Creatorului pentru toată creatura pe care a venit să o restaureze și să o scoată din lațul cel cumplit al diavolului și a îndemnat credincioșii să nu fie ca locuitorii Gadarei cei legați prea mult de lucrurile pămîntești, care au cerut Mîntuitorului să-i părăsească, ci să rămînă mereu în lucrarea Domnului prin viață curată, mulțumindu-i pentru toate binefacerile. Citeşte mai departe >>>

Episcopia de Edineț și Briceni a oferit un nou lot de ajutoare Spitalului Raional Edineț

La 14 aprilie 2021, IMSP Spitalul Raional Edineț a primit un nou lot de importante ajutoare umanitare din partea Episcopiei de Edineț și Briceni.

Donația, destinată în special secției cu profil Covid a instituției, s-a realizat grație intervenției Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și a oamenilor cu suflet mare de la conducerea Oraganizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa din Todtnau, Germania, ca răspuns la solicitarea de ajutor venită din partea directorului Spitalului Raional Edineț, domnului Anatolie Guțu, precum și a personalului medical.

Ajutorul a fost unul foarte generos şi a constat din aparataj medical, 30 paturi pentru spital, saltele, paturi electrice pentru pacienții imobilizați, sterilizatoare cu abur, aparat de analiză a gazelor sanguine, noptiere, lenjerie de pat, plapume, detergenţi, produse emoliente, stative pentru infuzii, seringi, pansamente etc.

Directorul instituției și personalul medical au exprimat Prea Sfințitului Nicodim și conducerii Oraganizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa calde mulțumiri pentru acest generos suport material.

Amintim că Episcopia de Edineț și Briceni acordă în mod regulat de două ori pe an ajutor umanitar Spitalului Raional Edineț. Pînă în prezent cu suportul Eparhiei au fost înlocuite cu altele noi peste jumătate din paturile și alt mobilier al spitalului, au fost aduse mese de operație noi, aparate de Roentgen, precum și multe alte utilaje medicale necesare acordării unor servicii calitative pacienților.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească cu prilejul celei de-a 12-a aniversări de la întronizarea Preafericitului Patriarh Kiril, la catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani

La 1 februarie 2021, în ziua pomenirii Cuviosului Macarie cel Mare Egipteanul, Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, aniversează 12 ani de la întronizare. Cu acest prilej Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un sobor de preoți din cadrul Eparhiei noastre au săvășit Sfînta Liturghie la catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat o slujbă de pomenire și a depus flori la mormîntul nou-adormitului robului lui Dumnezeu Ion Dogotaru, ctitor al bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Briceni

Cu prilejul vizitei sale pastorale pe la mai lăcașuri sfinte din raionul Briceni, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în Duminica după Nașterea Domnului și o slujbă de pomenire pentru nou-adormitul rob al lui Dumnezeu Ion Dogotaru, mare ctitor al bisericii cu hramul „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Briceni, dar și al mai multor proiecte misionare inițiate de Episcopie. Slujba de pomenire a avut loc la biserica pe care domnia sa a înălțat-o din temelii, cu osteneala și cheltuiala sa, în prezența preotului paroh Oleg Covig, a îndoliatei familii, a rudelor și apropiaților. 

La final, Ierarhul a adresat familiei îndurerate un mesaj de condoleanțe și mîngîiere, în care a menționat următoarele:

„Vestea mutării dintre noi la cele veșnice în urma complicațiilor provocate de maladia Covid-19 a robului lui Dumnezeu Ion Dogotaru, fiu vrednic al Bisericii noastre Ortodoxe și om cu suflet mare, mare ctitor al bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Briceni, dar și al întregii Eparhii, ne-a zguduit profund. Citeşte mai departe >>>

A fost petrecut pe ultimul drum vrednicul de pomenire protoiereu Mircea Pătraș

 

În ziua de joi, 10 decembrie 2020, enoriașii parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bîrnova, raionul Ocnița, s-au adunat cu mic, cu mare la biserica din localitate pentru a-și lua rămas bun și a-l petrece în ultimul drum pe cel care de-a lungul timpului le-a fost părinte duhovnicesc, blînd și înțelept păstor pe calea mîntuirii – Prea Cucernicul Protoiereu Mitrofor Mircea Pătraș.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce au avut loc în dimineața acestei zile, cînd pe suprafața carosabilă a drumurilor din nordul țării s-a format ghețuș, ce a făcut practic imposibilă deplasarea pînă pe la orele amiezii, Prea Sfințitul Nicodim nu a putut fi prezent decît la partea finală a funeraliilor, citind rugăciunile de dezlagare și adresînd comunității îndoliate un cuvînt de mîngîiere sufletescă.

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării au fost oficiate de un sobor de preoți și diaconi, avîndu-l în frunte pe părintele blagocin de Ocnița, sector I, protoiereul Oleg Bacal, precum și pe actualul paroh al acestei biserici, protoiereul Vitalie Apostol. Citeşte mai departe >>>