Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 55-a de la naștere, a 30-a de la slujirea la Sfântul Prestol, a 30-a de la primirea tunderii în mohahism și a 30-a de la redeschiderea Mănăstirii „Sf. Cuvioasă Parascheva” de la Hâncu

Iubite și mult stimate confrate întru slujirea lui Hristos,

Înaltpreasfințite Vlădica Petru!

Ziua în care marcaţi acest buchet splendid și bogat de frumoase și semnificative jubilee — de 55 de ani de viață, 30 de ani de slujire la Sfîntul Prestol, 30 de ani de la primirea tunderii în monahism și 30 de ani de la redeschiderea sfintei mănăstiri „Cuv. Parascheva” de la Hîncu, îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate și mult ajutor sfînt de la Dumnezeu în nobila și fructuoasa activitate pastoral, misionară și edilitară ce o dsfășurați întru slava Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletască a poporului drept-credincios!

Mărturisim fără pic de tăgadă că pe parcursul întregii vieți V-ați manifestat ca un harnic și conștiincios ostenitor în Via Domnului, iar chemarea Înaltpreasfinției Voastre la demnitatea slujirii arhierești a fost una providențială pentru viața bisericească din cuprinsul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Acest popas aniversar, care în mod fericit încununează superba, dar și imensa operă sfințitoare, ziditoare și ocîrmuitoare de suflete pe calea mîntuirii a Înaltpreasfinției Voastre, ne demonstrează că pe parcursul tuturor acestor ani ați purtat mereu în conștiință, ca pe o candela aprinsă, cuvintele Arhiereului sfințitor de la taina hirotoniei: „Primeşte Odorul acesta şi-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine”.

Acest gest sacru cuprinde în sinteză întreaga răspundere a preotului pentru Trupul lui Hristos – nu numai pentru cel de pe Sfîntul Altar, ci pentru întreg Trupul Domnului – Biserica. Răspundere înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor încredințați spre păstorie. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Ioan Gînju, cu prilejul sărbătoririi jubileului de 60 de ani de viață

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu ocazia sărbătorii jubileului de 60 de ani de viață al Sfinției Voastre, am deosebita plăcere de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de sănătate, bucurii, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi.

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării jubileului de 70 de ani de viață

Înaltpreasfinția Voastră!

Frumosul popas aniversar pe care îl sărbătoriți astăzi – jubileul de 70 de ani de viață pământească – îmi oferă prilejul de a Vă adresa calde felicitări și alese urări de sănătate, belșug duhovnicesc, putere, înțelepciune și ajutor de la Domnul în continuarea frumoaselor activități pastorale, misionare și culturale ce le desfășurați în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Este semnificativ faptul că 33 de ani în urmă, de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului din Kazani, V-ați învrednicit să primiți harul Sfântului Duh, care v-a făcut Episcop. Din acele timpuri și pînă în prezent săvîrșiți cu mult zel misionar-apostolic înalta slujire arhipăstorească în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, întemeind și consolidînd comunitățile creștine, propovăduind, învățînd și luminînd credincioșii cu Lumina adevărului Evanghelic, vestind tuturor anul bineplăcut Domnului (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-19). Citeşte mai departe >>>

Mesaj de condoleanțe adresat protoiereului Ioan Onciulenco, paroh al bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Halahora de Sus, Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Gavriil

Prea Cucernice părinte Ioan,

Îndurerată familie Onciulenco!

Primiți sincerele noastre sentimente de compasiune și condoleanțe în legătură cu mutarea la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Gavriil – fiu credincios al Bisericii Ordodoxe,  bun gospodar, un om harnic şi darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor […]

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni al Catedralei Arhierești «Acoperămîntul Maicii Domnului» din orașul Briceni

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Vasile Saracuța, Blagocin al Raionului Briceni, paroh al Catedralei Arhierești «Acoperămîntul Maicii Domnului» din orașul Briceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, cu ocazia aniversării hirotoniei întru arhiereu

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie.

Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, cu ocazia aniversării hirotoniei întru arhiereu

Ваше Высокореосвященство!

Примите мои искренние сердечные поздравления с днем Архиерейской хиротонии.

Благодать Божия, приобщившая Вас к сонму епископов Русской Православной Церкви, воспитала в Вас старание делать твердым Ваше звание и избрание (2 Пет. 1:3-12), посему труды, совершенные Вами, служат свидетельством Вашей верности архипастырскому долгу.

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la popas aniversar — celebrarea a 65 de ani de la naștere

 

Înaltpreasfințite Stăpîne Nicodim!

La importantul și onorabilul popas aniversar pe care-l sărbătăriți astăzi — celebrarea a 65 de ani de la naștere, avem imensă bucurie și deosebită cinste de a Vă adresa cordiale felicitări, dimpreună cu alese și calde urări de sănătate, belșug duhovnicesc, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi!

Răspunzînd afirmativ chemării dumnezeiești pentru slujirea Bisericii lui Hristos, din tinerețe V-ați afirmat ca o personalitate complexă a vieții eclesiastice autohtone, caracterizată prin hărnicie, motivație, abnegație și tenacitate, a cărei activitate plurivalentă a fost și rămîne a fi una copleșitoare.

În calitate de ctitor al culturii și învățămîntului teologic, încă din zorii independenței țării noastre, ați depus tot efortul, energia și priceperea pentru a îndestula poporul setos de hrană duhovnicească, după îndelunga perioadă de restriște, cu cele mai necesare cărți de cult și de zidire spirituală, atît în graiul nostru străbun, cît și limba minorităților conlocuitoare. Cu purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Voastre au văzut lumina tiparului numeroase cărți de căpătîi ale creștinului precum Biblia sau Sfînta Scriptură, tot setul de cărți de cult necesare slujirii bisericești, atît pentru altar, cît și pentru strană, mulțime de cărți de edificare și îndrumare pe calea mîntuirii sufletului. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie. Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

 

Înaltpreasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Preacuvioasei Egumene Eufrosinia Peșterean, stareța mănăstirii Călărășeuca, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitoarei Cerești

 

Preacuvioasă maică Eufrosinia!

În această zi binecuvîntată de Preasfînta Treime, cînd Sfînta noastră Biserică face pomenirea Cuvioasei Eufrosinia, cea care a luat crucea şi i-a urmat lui Hristos, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvîntări arhiereşti împreună cu alese urări de sănătate, pace și bucurie în Domnul.

Sfînta […]