Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni al Catedralei Arhierești «Acoperămîntul Maicii Domnului» din orașul Briceni

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Vasile Saracuța, Blagocin al Raionului Briceni, paroh al Catedralei Arhierești «Acoperămîntul Maicii Domnului» din orașul Briceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu în urma unei îndelungate boli, la vîrsta de 65 de ani.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viață.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Vasile a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Vasile merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Familiei greu încercate: doamnei preotese Antonina, protoiereului Gheorghe Saracuța, protoiereului Mihail Saracuța, fiicelor sale și întregii familii Saracuța, preoților din blagocinia Briceni și tuturor fiilor duhovnicești le transmitem sincere condoleanţe și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și rugăciuni fierbinți.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Comments are closed.