Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 55-a de la naștere, a 30-a de la slujirea la Sfântul Prestol, a 30-a de la primirea tunderii în mohahism și a 30-a de la redeschiderea Mănăstirii „Sf. Cuvioasă Parascheva” de la Hâncu

Iubite și mult stimate confrate întru slujirea lui Hristos,

Înaltpreasfințite Vlădica Petru!

Ziua în care marcaţi acest buchet splendid și bogat de frumoase și semnificative jubilee — de 55 de ani de viață, 30 de ani de slujire la Sfîntul Prestol, 30 de ani de la primirea tunderii în monahism și 30 de ani de la redeschiderea sfintei mănăstiri „Cuv. Parascheva” de la Hîncu, îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate și mult ajutor sfînt de la Dumnezeu în nobila și fructuoasa activitate pastoral, misionară și edilitară ce o dsfășurați întru slava Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletască a poporului drept-credincios!

Mărturisim fără pic de tăgadă că pe parcursul întregii vieți V-ați manifestat ca un harnic și conștiincios ostenitor în Via Domnului, iar chemarea Înaltpreasfinției Voastre la demnitatea slujirii arhierești a fost una providențială pentru viața bisericească din cuprinsul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Acest popas aniversar, care în mod fericit încununează superba, dar și imensa operă sfințitoare, ziditoare și ocîrmuitoare de suflete pe calea mîntuirii a Înaltpreasfinției Voastre, ne demonstrează că pe parcursul tuturor acestor ani ați purtat mereu în conștiință, ca pe o candela aprinsă, cuvintele Arhiereului sfințitor de la taina hirotoniei: „Primeşte Odorul acesta şi-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine”.

Acest gest sacru cuprinde în sinteză întreaga răspundere a preotului pentru Trupul lui Hristos – nu numai pentru cel de pe Sfîntul Altar, ci pentru întreg Trupul Domnului – Biserica. Răspundere înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor încredințați spre păstorie.

De aceea V-ați și afirmat drept un Ierarh energic, motivat, cu o bogată experiență pastoral-duhovnicească, înzestrat cu duhul și zelul misionar apostolic. Prin lucrările duhovnicești inițiate în de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Ungheni și Nisporeni, pe care ați fost încredințat prin pronie divină să o păstoriți, ați dat un nou suflu vieții spirituale din spațiul nostru.

Și acest lucru s-a mnifestat în special prin dinamizarea activităților caritative și filantropice, integrarea tinerilor în viața bisericească, grija pentru orfani, promovarea și apărarea valorilor familiei tradiționale ortodoxe, îmbunătățirea vieții monahale, ctitorirea de locașuri sfinte, preocupări cărturărești, cuvinte și îndemnuri de zidire sufletească și, nu în ultimul rînd, o amplă activitate de cercetare a vieții și minunilor vrednicilor ostenitori care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei, spre a fi canonizți în rîndul sfinților.

La ceas aniversar, Vă doresc să aveți parte de căldură în suflet, bucurie în inimă și multă putere de la Bunul Dumnezeu pentru a realiza și în continuare numeroasele intenții și proiecte duhovnicești menite să trezească în sufletele credincioșilor dorința și dragostea de a petrece viața în Hristos.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu viață îndelungată, pace și bucurii duhovnicești!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.