Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La Palatul Mitropolitan a avut loc o întrunire festivă a colaboratorilor Departamentelor eparhiale de mass-media, dedicată aniversării a zece ani de la fondarea portalului „Moldova Ortodoxă”

Cu ocazia aniversării a zece ani de la fondarea portalului ortodox.md „Moldova Ortodoxă”, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir și cu participarea a mai bine de patruzeci de invitați, la Palatul Mitropolitan a avutloc o întrunire festivă dedicată acestei importante realizări de mediatizare a conținutului Ortodox în online-ul autohton.

Din partea Eparhiei de Edineț și Briceni la acest eveniment au luat parte protodiaconul Filip Namolovan și arhidiaconul Iosif (Șimanschi), colaboratori Departamentului eparhial de mass-media.

În cuvântul său de salut, Întâistătătorul a mulțumit tuturor celor prezenți pentru truda depusă întru promovarea Adevărului Evanghelic, subliniind în acest sens în mod special realizările obținute de-a lungul celor zece ani de activitate pe ortodox.md prin aportul și dăruirea autorilor care își împărtășesc gândurile pe acest portal. Înaltpreasfinția Sa a subliniat la acest capitol eforturile Prot. Mitr. Mihail Bortă, cel care în calitate de redactor-șef al acestei resurse media are grijă ca mesajul credinței să fie adresat către un public cât mai larg, atât în cuprinsul țării, cât și peste hotarele ei.

În această ordine de idei, Vlădica Vladimir i-a îndemnat pe cei prezenți să-și continuie truda binecuvântată, conștientizând pe deplin oportunitățile pe care le oferă astăzi internetul și necesitatea unei prezențe tot mai mari a mesajului Ortodox în spațiul virtual, în anagajamentul pe care îl are fiecare creștin și mai ales cel care mânuiește condeiul, în lupta sa cu provocările actualității. Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia preoţilor din cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni

Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Bisericesc de masă, pentru anul 2023, în limbile de stat și rusă, care poate fi procurat la depozitul Eparhiei de Edineţ şi Briceni și la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Coperta

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2023.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

 

 

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox pentru anul 2023 tip agendă de buzunar

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare Creștin-Ortodoxe tip agendă de buzunar pentru anul 2023.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, 068078600.

În ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Înaltpreasfințitul Nicodim a participat la Sfînta Liturghie oficiată la Mănăstirea Hîncu

Joi, 27 octombrie 2022, în ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Mănăstirea Hîncu. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de Ierarhi în frunte cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și  Înaltpreasfințitul Agafanghel, Mitropolit de Odessa și Ismail.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile și binecuvântările revărsate cu milostivire asupra Sfintei Mănăstirii Hîncu în toți acești 30 de ani, dar și peste Înaltpreafințitul Arhiepiscop Petru, cel care a redeschis această vatră monahală și a trudit dimpreună cu Maica Stareță, Egumena Parascheva, obștea, dar și oamenii de bună credință, să ridice din ruini, înălțând-o pe culmele desăvărșirii, această sfântă și frumoasă mănăstire. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni de laudă și Cuvioasei Parascheva, care este ocrotitoarea acestei Sfinte Mănăstiri, cerându-se prin rugăciuni ca să ocrotească și de-acum încolo acest așezământ monahal, cu toți viețuitorii și binefăcătorii ei.

La Vohodul mic, Înaltpreasfințitul Petru a fost decorat de Mitropolitul Vladimir cu Ordinul Mitropolitan „Gavriil Bănulescu-Bodoni”, gr. I, iar Stareța Mănăstirii Hîncu, Egumena Paracheva,  a fost decorată cu dreptul de a purta a doua cruce pectorală (cruce cu pietre scumpe). Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 55-a de la naștere, a 30-a de la slujirea la Sfântul Prestol, a 30-a de la primirea tunderii în mohahism și a 30-a de la redeschiderea Mănăstirii „Sf. Cuvioasă Parascheva” de la Hâncu

Iubite și mult stimate confrate întru slujirea lui Hristos,

Înaltpreasfințite Vlădica Petru!

Ziua în care marcaţi acest buchet splendid și bogat de frumoase și semnificative jubilee — de 55 de ani de viață, 30 de ani de slujire la Sfîntul Prestol, 30 de ani de la primirea tunderii în monahism și 30 de ani de la redeschiderea sfintei mănăstiri „Cuv. Parascheva” de la Hîncu, îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate și mult ajutor sfînt de la Dumnezeu în nobila și fructuoasa activitate pastoral, misionară și edilitară ce o dsfășurați întru slava Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletască a poporului drept-credincios!

Mărturisim fără pic de tăgadă că pe parcursul întregii vieți V-ați manifestat ca un harnic și conștiincios ostenitor în Via Domnului, iar chemarea Înaltpreasfinției Voastre la demnitatea slujirii arhierești a fost una providențială pentru viața bisericească din cuprinsul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Acest popas aniversar, care în mod fericit încununează superba, dar și imensa operă sfințitoare, ziditoare și ocîrmuitoare de suflete pe calea mîntuirii a Înaltpreasfinției Voastre, ne demonstrează că pe parcursul tuturor acestor ani ați purtat mereu în conștiință, ca pe o candela aprinsă, cuvintele Arhiereului sfințitor de la taina hirotoniei: „Primeşte Odorul acesta şi-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine”.

Acest gest sacru cuprinde în sinteză întreaga răspundere a preotului pentru Trupul lui Hristos – nu numai pentru cel de pe Sfîntul Altar, ci pentru întreg Trupul Domnului – Biserica. Răspundere înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor încredințați spre păstorie. Citeşte mai departe >>>

Imnul Heruvimic. Biserica „Acoperemîntul Maicii Domnului” din localitatea Moșana

Vizită arhierească în parohia „Acoperemîntul Maicii Domnului” din localitatea Moșana, raionul Dondușeni

Duminica 23 octombrie 2022, de pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787), Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii credincioșilor de la biserica „Acoperemîntul Maicii Domnului” din localitatea Moșana, raionul Dondușeni, săvîrșind Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La Sfînta Liturghie de astăzi, în timpul Vohodului Mic, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, protoiereul Ghenadie Ţîbulico a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră.

Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de măicuțe al mănăstirii „Adormirii Maicii Domnului”, în simfonie liturgică cu corul bisericii „Sfinţii Arhangheli” din satul Verejeni și credincioşii prezenţi. După citirea Sfintei Evanghelii, cu binecuvîntarea Ierarhului, cu un cuvînt ziditor de suflet s-a adresat creștinilor protoiereul Oleg Străinu, paroh al bisericii ”Sf. Arhangheli” din comuna Plop.

La ectenia morțiască au fost înălțate rugăciuni pentru odihna vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, care cu 16 ani în urma la intrarea în satul Moșana a nemerit în tragicului accident. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni

Sîmbătă 22 octombrie 2022, cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu, unul din cei 12 Apostoli, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni, unde, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de resfințire a bisericii și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. La intrarea în curtea bisericii, Înaltpreasfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură de către părintele paroh, protoiereul Nicolae Negrescu, primarul localității, domnul Victor Bodorin, președintele Raionului Dondușeni domnul Valentin Cebotari, soborul slujitorilor și de mulțimea credincioșilor.

După rugăciunea „Tatăl nostru”, cu binecuvîntarea Ierarhului, un grup de copii de la gimnaziul din localitate au prezentat cîntece duhovnicești.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii și un parastas la mormîntul vrednicului de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc și protoiereul Samon Ţîmbaliuc, care astăzi împlinește 2 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul cinstit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În ziua pomenirii mutării la Domnul a Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Duminică, 9 octombrie 2022, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, o oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit clericii Catedralei — arhimadritul Savatie (Celacu), protoiereul  Iulian Rusu, protoiereul Emil Bulgac, protoiereul Alexandru Fîrfa, protoiereul Vasile Baciu, protodiaconul Filip, protodiaconul Diodor și arhidiaconul Iosif. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul sfîntului locaș dirijat de doamna Raisa Racu și preoteasa Silivia Rusu.

Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită, cu binecuvîntarea Ierarhului, de către protoiereul Emil Bulgac.

O deosebită sărbătoare a fost serviciul divin din această zi pentru studentul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Nicolai Lipcan, care a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest prilej, Ierarhul i-a adresat nou hirotonitului diacon calde felicitări, îndemnîndu-l să slujească Biserica lui Hristos cu toată dăruirea și priceperea, înmulțind talantul primit la această Sfîntă și Dumnezeiască Taină.

La finalul slujbei, Ierarhul a felicitat toți credincioșii cu prilejul sărbătorii, în special pe cei ce-și sărbătoresc ziua Sfîntului ocrotitor, îndemnîndu-i să urmeze credința și faptele celui mai iubit dintre ucenicii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare în parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Mereșeuca, Ocnița

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat vineri, 7 octombrie 2022, în ziua pomenirii Sfintei Întîii Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii, în mijlocul credincioșilor din localitatea Mereșeuca, raionul Ocnița. Vizita Ierarhului a fost primită cu multă bucurie duhovnicească, cu flori, pîine și sare, de către părintele paroh al bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” din localitate — protoiereul Oleg Bacal, blagocin de Ocnița, sectorul II; de către primarul satului — doamna Emilia Albu, de soborul slujitorilor și mulțimea enoriașilor.

Înaltpreasfințitul Nicodim a săvîrșit mai întîi slujba de sfințire lucrărilor de renovare exterioară a bisericii și a cupolelor, care au fost acoperite cu tablă aurită, apoi a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul, slujitorii altarului și creștinii au înconjurat lăcașul sfînt în procesiune solemnă, cu citirea Sfintelor Evanghelii ale Învierii și stropirea cu aghiasmă, iar mai apoi au săvîrșit și o slujbă de pomenire pentru slujitorii și ctitorii înmormîntați în ograda bisericii. Citeşte mai departe >>>

Sfinţirea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Frunze, raionul Ocnița

„să fie ochii Tăi Doamne deschişi ziua şi noaptea spre casa aceasta şi, oricâte vor cere în locul acesta, să asculţi din locul locuinţei Tale celei din cer…, şi milostiv să le fii lor” (III Regi 8, 22-31)

Luni 3 octombrie 2022, la aproape șase ani de la punerea pietrei de temelie a fost sfințită biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Frunze, raionul Ocnița.

Pentru localnicii din orașul Frunze, slujba de sfințire oficiată astăzi de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a reprezentat încununarea tuturor eforturilor depuse de-a lungul timpului pentru ridicarea și înfrumusețarea sfîntului locaș. După întîmpinarea Ierarhului de către  părintele paroh, protoiereul Oleg Bacal,  autorități și credincioși, cei prezenți s-au îndreptat în procesiune spre noua biserică și au oficiat slujba de sfințire a noului sfînt locaș.

După stropirea zidurilor cu apă sfinţită şi ungerea lor cu Sfîntul şi Marele Mir, Ierarhul a binecuvîntat şi a pecetluit Sfînta Masă. A urmat înveşmîntarea Sfintei Mese, sfinţirea bisericii în interior, tot cu apă sfinţită şi cu Sfîntul Mir. Cei prezenţi au fost stropiţi şi binecuvîntaţi cu aghiazma în care s-a turnat apă  aromată, simbol al bunei miresme a harului Duhului Sfînt.

Apoi au fost cîntate frumoase cuvinte din rugăciunea: „această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfînt a înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre”, care le dă dovadă că o dată cu sfinţirea construcţiei văzute, are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, statornicindu-se legătura dintre biserica de zid, care este reprezentarea vizuală, arhitectonică, a Bisericii vii, formate din preoţi şi enoriaşii unei parohii. Citeşte mai departe >>>