Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat litia mică pentru odihna cu drepții a nou-adormitului protoiereu Vasile Iarovoi, la biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din comuna Brătușeni, raionul Edineț

În după-amiaza zilei de luni, 5 decembrie 2022, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a deplasat la biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț, unde a săvîrșit, înconjurat de un sobor de preoți în frunte cu părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele blagocin raionului Edineț, sector III, protoiereul Dionisie Lupașco, parohul acestui sfînt lăcaș protoiereul Victor Babisanda în prezența familiei și a rudelor îndoliate şi numeroșii săi fii duhovniceşti, slujba litiei morțești la căpătîiul vrednicului de pomenire protoiereul mitrofor Vasile Iarovoi, cleric sfîntului locaș.

La finalul slujbei, Vlădica Nicodim a adresat celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Vasile merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit. Citeşte mai departe >>>

Programul funeraliilor vrednicului de pomenire protoiereu Vasile Iarovoi

Luni seara, 5 decembrie, în bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni va oficia o litiei pentru vrednicului de pomenire protoiereu mitrofor Vasile.

Va urma slujba de seară cu parastas, după care, pe tot parcursul nopții se va citi din Sfînta Evanghelie.

Marți, 6 decembrie, începînd cu ora 08.00 se va oficia Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie după care se va săvăși slujba prohodului. Cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, slujba înmormîntării va fi condusă de către protoiereul Dionisie Lupașco, blagocin r-nului Edineț sectorul-III.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a protoiereului Vasile va fi înmormîntat în curtea bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Brătușeni.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!

„Lăsaţi copiii să vină la Mine”

Copiii din Grădiniţa «Clopoțel» din Orhei au primit vizita protoiereului Vasilie Baciu, care a încercat să detaşeze de lecţia standardizată pe cei micuți, astfel, îndrumaţi de doamnele educatoare, copii au mers la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”. În sfînt lăcaș micuţii au fost miruiți, au rostit poezii şi au cântat alături de preot și educatoare rugăciunea „Tatăl nostru”. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din s. Drochia, r. Drochia.

La 21 noiembrie/4 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește cu multă bucurie duhovnicească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare ne pune înainte ziua în care, după tradiție, Sfinții Ioachim și Ana au adus pe fiica lor Maria, în vîrstă de trei ani, la templu. Preasfînta Fecioară Maria a fost primită solemn de comunitatea templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan Botezătorul. A fost condusă în acel loc sfînt ca să devină ea însăși „Sfînta Sfintelor” lui Dumnezeu, biserică vie și templu al Pruncului dumnezeiesc care se va naște din ea.

În ziua acestui praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, la invitația părintelui paroh protoiereu Serghie Ciumac, a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din s. Drochia, r. Drochia. Citeşte mai departe >>>

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Iarovoi cleric bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Brătușeni

Cu adîncă durerea în suflet am primit vestea mutării de la noi a Prea Cucernicului Protoiereu Vasile Iarovoi, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă de 85 de ani.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Vasile să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: «Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.» (Ioan 14, 1-3).

Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmîntată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac i-au fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

* * * *

Protoiereul Vasile Iarovoi (29.03.1937-4.12.2022)

Vrednicul de pomenire părinte Vasile cleric bisericii «Sf. Ap. Petru și Pavel» a fost hirotonit preot la data de 14 ianuarie 1989 a trecut la Domnul la vîrsta de 85 de ani.

Veșnică lui pomenire din neam în neam!

 

Dumnezeiasca Liturghie în Duminica a XXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Naşterii Domnului la începutul caruia ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de luni, 21 noiembrie 2022, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de preoți și diaconi  împreună cu enoriașii sfîntului locaș.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre lumea spirituală creată, cetele îngerești, importanța și rolul lor în iconomia mîntuirii noastre, felicitînd cuprilejul zilei onomastice pe toți creștinii care poartă numele sfinților arhangheli ce prin voia și binecuvîntarea lui Dumnezeu ni s-au făcut cunoscute. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereului Vasile Saracuța la un an de la mutarea sa la cele veșnice

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat la catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereul Vasile Saracuța la un an de la mutarea sa la cele veșnice. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte parohul catedralei „Sf. Nicolae» din or. Bălți, protoiereul Mihail Saracuță.

La serviciul de pomenire au fost prezenți îndoliata preoteasă Antonina cu copii regretatului părinte Vasile, frați și surori, nepoții, rudele și apropiații..

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvîrșită slujba de sfințire la renovarea paraclisului de iarna cu hramul „Sf. Vasile cel Mare” din incinta catedralei.

După care, Vladica Nicodim înconjurat de un sobor de preoți în prezența rudelor, apropiaților şi numeroșii creștini, a oficiat la mormîntul protoiereului Vasile slujba parastasului și sfințirea monumentului.  Ierarhul a adresat îndoliatei familii și celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos

* * * *

Protoiereul Vasile Saracuță (22.08.1956-23.11.2021)

Vrednicul de pomenire părinte Vasile a trecut la Domnul la vîrsta de 65 de ani în urma unei îndelungate boli.

Veșnică lui pomenire din neam în neam! Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu a Înaltpreasfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe în de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Ungheni și Nisporeni.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi rîvnă plină de evlavie pentru Sfînta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvîntate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Hancăuți, Edineț și-a sărbătorit ocrotitorul

Marți, 8 noiembrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Nicodim Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în localitatea Hancauți, Raionul Edineț, s-a sfințit Prestolul bisericii și s-a oficiat Sfînta Liturghie în cinstea Sărbătorii.
La eveniment au participat un sobor de preoți slujitori in frunte cu blagocinul locului, protoiereul Ghenadie Dascăl.
După Liturghie, ansamblul Vocal «Hancuțele»de la casa de cultură, sub conducerea doamnei Anton Ala și un grup de copii au prezentat o activitate artistică cu referire la sărbătoare, baștină și neam.
Preotul paroh,Valentin Croitor, a primit oaspeții cu bucurie, le-a răsplătit cu daruri iar ctitorii au primit scrisori de gratitudine din partea bisericii.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni, a văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2023, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2023-2036, precum și viața Mitropolitului Arsenie Stadniţichi – care este originar din nordul Moldovei și este canonizat și trecut în rândul neomartirilor ortodocși.

Calendarul poate fi achiziţionat la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel: 069900403

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354, o68078600

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfințite Vlădica Siluan!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și pînă acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe.

La ceas aniversar ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă sporească frumoasele rodiri în Via Sa și să Vă întărească duhovnicește și trupește în realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mîntuirea sufletească a credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni