Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Iarovoi cleric bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Brătușeni

Cu adîncă durerea în suflet am primit vestea mutării de la noi a Prea Cucernicului Protoiereu Vasile Iarovoi, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă de 85 de ani.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Vasile să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: «Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.» (Ioan 14, 1-3).

Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmîntată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac i-au fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

* * * *

Protoiereul Vasile Iarovoi (29.03.1937-4.12.2022)

Vrednicul de pomenire părinte Vasile cleric bisericii «Sf. Ap. Petru și Pavel» a fost hirotonit preot la data de 14 ianuarie 1989 a trecut la Domnul la vîrsta de 85 de ani.

Veșnică lui pomenire din neam în neam!

 

Comments are closed.