Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sfinţirea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Frunze, raionul Ocnița

„să fie ochii Tăi Doamne deschişi ziua şi noaptea spre casa aceasta şi, oricâte vor cere în locul acesta, să asculţi din locul locuinţei Tale celei din cer…, şi milostiv să le fii lor” (III Regi 8, 22-31)

Luni 3 octombrie 2022, la aproape șase ani de la punerea pietrei de temelie a fost sfințită biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Frunze, raionul Ocnița.

Pentru localnicii din orașul Frunze, slujba de sfințire oficiată astăzi de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a reprezentat încununarea tuturor eforturilor depuse de-a lungul timpului pentru ridicarea și înfrumusețarea sfîntului locaș. După întîmpinarea Ierarhului de către  părintele paroh, protoiereul Oleg Bacal,  autorități și credincioși, cei prezenți s-au îndreptat în procesiune spre noua biserică și au oficiat slujba de sfințire a noului sfînt locaș.

După stropirea zidurilor cu apă sfinţită şi ungerea lor cu Sfîntul şi Marele Mir, Ierarhul a binecuvîntat şi a pecetluit Sfînta Masă. A urmat înveşmîntarea Sfintei Mese, sfinţirea bisericii în interior, tot cu apă sfinţită şi cu Sfîntul Mir. Cei prezenţi au fost stropiţi şi binecuvîntaţi cu aghiazma în care s-a turnat apă  aromată, simbol al bunei miresme a harului Duhului Sfînt.

Apoi au fost cîntate frumoase cuvinte din rugăciunea: „această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfînt a înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre”, care le dă dovadă că o dată cu sfinţirea construcţiei văzute, are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, statornicindu-se legătura dintre biserica de zid, care este reprezentarea vizuală, arhitectonică, a Bisericii vii, formate din preoţi şi enoriaşii unei parohii.

În continuare, după slujba de tîrnosire, a fost săvîrşită Sfînta şi Dumnezeiască Liturghie. Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de corul de măicuțe al mănăstirii „Adormirii Maicii Domnului”, în simfonie liturgică cu preoți și credincioşii prezenţi.

Ca încununare a muncii depuse cu sîrguinţă la construcţia acestui sfînt locaş alături de credincioşii săi, dar şi cu ocazia sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc, la Sfînta Liturghie de astăzi, în timpul Vohodului Mic, protoiereul Oleg Bacal cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir a  fost decorat cu ordinul «Sfîntul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni».

În cadrul serviciului divin, Dmitrii Kerdevar, a fost prohirisit în treapta de diacon. Vlădica a adresat nou hirotonitului diacon felicitări și îndrumări de a îndeplini cu dragoste, vrednicie, ascultare, smerenie și răbdare înalta misiune la care a fost chemat astăzi – de zidire a Trupului Tainic al lui Hristos care este Biserica.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul, clericii şi credincioşii au înconjurat în procesiune solemnă sfîntul lăcaş şi au săvîrşit slujba unui Te Deum.

În cuvîntul său de învățătură, rostit cu prilejul sfințirii noii biserici, Înaltpreasfințitul Nicodim a vorbit despre importanţa sfinţirii bisericii pentru o comunitate creştină.Ca semn al prețuirii și binecuvîntării Sale Arhierești, Vlădica Nicodim a adus în dar pentru această biserică, Sfînta Evanghelie întru pomenirea părinților săi, Vasile și Ana.Totodată, Înaltpreasfinția Sa a felicitat pe toți credincioșii acestei parohii, harnici, luminați de evlavie și credință, pe toți donatorii și ajutătorii acestui sfînt lăcaș, precum și pe toți clericii și credincioșii prezenți la acest eveniment sfînt și solemn de spiritualitate creștină.

A încheiat cuvîntul său Ierarhul, cu scurtă rugăciune, în care a rugat pe Mîntuitorului Iisus Hristos să ocrotească această biserică și pe toți închinătorii și binefăcătorii ei, dăruindu-le pace și bucurie, sănătate și mîntuire, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria Bisericii lui Hristos.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Eparhiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.