Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat litia mică pentru odihna cu drepții a nou-adormitului protoiereu Vasile Iarovoi, la biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din comuna Brătușeni, raionul Edineț

În după-amiaza zilei de luni, 5 decembrie 2022, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a deplasat la biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț, unde a săvîrșit, înconjurat de un sobor de preoți în frunte cu părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele blagocin raionului Edineț, sector III, protoiereul Dionisie Lupașco, parohul acestui sfînt lăcaș protoiereul Victor Babisanda în prezența familiei și a rudelor îndoliate şi numeroșii săi fii duhovniceşti, slujba litiei morțești la căpătîiul vrednicului de pomenire protoiereul mitrofor Vasile Iarovoi, cleric sfîntului locaș.

La finalul slujbei, Vlădica Nicodim a adresat celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Vasile merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit. Citeşte mai departe >>>

Programul funeraliilor vrednicului de pomenire protoiereu Vasile Iarovoi

Luni seara, 5 decembrie, în bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni va oficia o litiei pentru vrednicului de pomenire protoiereu mitrofor Vasile.

Va urma slujba de seară cu parastas, după care, pe tot parcursul nopții se va citi din […]

„Lăsaţi copiii să vină la Mine”

Copiii din Grădiniţa «Clopoțel» din Orhei au primit vizita protoiereului Vasilie Baciu, care a încercat să detaşeze de lecţia standardizată pe cei micuți, astfel, îndrumaţi de doamnele educatoare, copii au mers la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”. În sfînt lăcaș micuţii au fost miruiți, au rostit poezii şi au cântat alături de preot și educatoare rugăciunea „Tatăl nostru”. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din s. Drochia, r. Drochia.

La 21 noiembrie/4 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește cu multă bucurie duhovnicească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare ne pune înainte ziua în care, după tradiție, Sfinții Ioachim și Ana au adus pe fiica lor Maria, în vîrstă de trei ani, la templu. Preasfînta Fecioară Maria a fost primită solemn de comunitatea templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan Botezătorul. A fost condusă în acel loc sfînt ca să devină ea însăși „Sfînta Sfintelor” lui Dumnezeu, biserică vie și templu al Pruncului dumnezeiesc care se va naște din ea.

În ziua acestui praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, la invitația părintelui paroh protoiereu Serghie Ciumac, a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din s. Drochia, r. Drochia. Citeşte mai departe >>>

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Iarovoi cleric bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Brătușeni

Cu adîncă durerea în suflet am primit vestea mutării de la noi a Prea Cucernicului Protoiereu Vasile Iarovoi, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu la onorabila vîrstă de 85 de […]

Dumnezeiasca Liturghie în Duminica a XXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Naşterii Domnului la începutul caruia ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de luni, 21 noiembrie 2022, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de preoți și diaconi  împreună cu enoriașii sfîntului locaș.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre lumea spirituală creată, cetele îngerești, importanța și rolul lor în iconomia mîntuirii noastre, felicitînd cuprilejul zilei onomastice pe toți creștinii care poartă numele sfinților arhangheli ce prin voia și binecuvîntarea lui Dumnezeu ni s-au făcut cunoscute. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 17 ani de la hirotonia întru Arhiereu a Înaltpreasfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe în de Dumnezeu […]

Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Hancăuți, Edineț și-a sărbătorit ocrotitorul

Marți, 8 noiembrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Nicodim Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în localitatea Hancauți, Raionul Edineț, s-a sfințit Prestolul bisericii și s-a oficiat Sfînta Liturghie în cinstea Sărbătorii.
La eveniment au participat un sobor de preoți slujitori in frunte cu blagocinul locului, protoiereul Ghenadie Dascăl.
După Liturghie, ansamblul Vocal «Hancuțele»de la casa de cultură, sub conducerea doamnei Anton Ala și un grup de copii au prezentat o activitate artistică cu referire la sărbătoare, baștină și neam.
Preotul paroh,Valentin Croitor, a primit oaspeții cu bucurie, le-a răsplătit cu daruri iar ctitorii au primit scrisori de gratitudine din partea bisericii.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni, a văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2023 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2023, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2023-2036, precum […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfințite Vlădica Siluan!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă […]

La Palatul Mitropolitan a avut loc o întrunire festivă a colaboratorilor Departamentelor eparhiale de mass-media, dedicată aniversării a zece ani de la fondarea portalului „Moldova Ortodoxă”

Cu ocazia aniversării a zece ani de la fondarea portalului ortodox.md „Moldova Ortodoxă”, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir și cu participarea a mai bine de patruzeci de invitați, la Palatul Mitropolitan a avutloc o întrunire festivă dedicată acestei importante realizări de mediatizare a conținutului Ortodox în online-ul autohton.

Din partea Eparhiei de Edineț și Briceni la acest eveniment au luat parte protodiaconul Filip Namolovan și arhidiaconul Iosif (Șimanschi), colaboratori Departamentului eparhial de mass-media.

În cuvântul său de salut, Întâistătătorul a mulțumit tuturor celor prezenți pentru truda depusă întru promovarea Adevărului Evanghelic, subliniind în acest sens în mod special realizările obținute de-a lungul celor zece ani de activitate pe ortodox.md prin aportul și dăruirea autorilor care își împărtășesc gândurile pe acest portal. Înaltpreasfinția Sa a subliniat la acest capitol eforturile Prot. Mitr. Mihail Bortă, cel care în calitate de redactor-șef al acestei resurse media are grijă ca mesajul credinței să fie adresat către un public cât mai larg, atât în cuprinsul țării, cât și peste hotarele ei.

În această ordine de idei, Vlădica Vladimir i-a îndemnat pe cei prezenți să-și continuie truda binecuvântată, conștientizând pe deplin oportunitățile pe care le oferă astăzi internetul și necesitatea unei prezențe tot mai mari a mesajului Ortodox în spațiul virtual, în anagajamentul pe care îl are fiecare creștin și mai ales cel care mânuiește condeiul, în lupta sa cu provocările actualității. Citeşte mai departe >>>