Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 11-a de la hirotonia întru Arhiereu, din partea Colaboratorilor Centrului Eparhial, a Clerului, Cinului monahal și a poporului drept credincios al Episcopiei de Edineț și Briceni

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltreasfințite Stăpâne, Nicodim!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru Arhiereu, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu urări de sănătate, împliniri duhovnicești, bucurii sfinte și toate cele de folos.

Primiți din partea noastră un buchet frumos alcătuit din rugăciuni smerite și gînduri sfinte către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan X, 11), să Vă dăruiască în continuare aceeași rîvnă plină de evlavie în slujirea de arhipăstor la care ați fost chemat şi ajutor în întreaga lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească pe care o împliniți cu dăruire și devotament.

Vă dorim: de la Dumnezeu binecuvîntare, zile rodnice şi îmbelşugate, iar de la oameni — respect, preţuire și recunoștință.

Domnul să vă țină întreg, sănătos și îndelungat în zile și ani, pînă la vîrsta patriarhilor biblici, să vă ocrotească în tot lucrul bun spre zidirea sufletească a credincioșilor și spre slava Bisericii noastre străbune.

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.