Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Liturghia Arhierească de hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Curchi

La 8/21 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Cele mai multe știri despre aceste momente din viața sa ne sunt date din Sfînta Tradiție. Din Sfînta Scriptură, rezultă că, Sfînta Fecioară era din neamul lui David (Ps. 131, 11 ; Matei 21, 9; Luca 1, 32; Romani 1, 3 etc.). După tradiție, părinții săi se numeau Ioachim-Eli, Eliachim (Luca 11, 23) și Ana și locuiau în orășelul Nazaret din Galileea. Știind că la vîrsta lor înaintată dobîndirea unui copil nu putea fi decît o minune, Ioachim și Ana și-au pus nădejdea în Dumnezeu și au făgăduit înaintea Lui că, dacă ar dobîndi un prunc, acesta sa fie afierosit Domnului. Iar Dumnezeu, în necuprinsa Sa înțelepciune, a făcut ca această ramură stearpă, crescută din tupina lui David, să aducă un rod fără asemănare, o fiică prin care să se împlinească făgăduința făcută oamenilor de Dumnezeu în rai (Fac. 3, 15). După făgăduința făcută, Ioachim si Ana au închinat-o pe fiica lor, Maria, templului sfînt. Aici Dumnezeu a rînduit să facă din ea însuși Templul Său, Sfînta Sfintelor, în care El Însuși să locuiască, unind dumnezeirea Sa cu firea omeneasca.

De cinstitul praznic al Nașterii Maicii Domnului, Mănăstirea Curchi își sărbătorește hramul. La Liturghia praznicală, săvârșită în Catedrala mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a participat și Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, alături de Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove și Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, înconjurați fiind de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice la slujbă au fost date de corul arhieresc al mănăstirii, condus de dl Dumitru Buga.

Slujba Sfintei Liturghii praznicale a fost transmisă în direct la Postul Național „Radio Moldova”, precum și la Programul „TV Moldova 1”.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.