Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sărbătoarea Sfîntului Ocrotitor al Chiriarhului Eparhiei noastre la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

 

Luni, 1 mai 2017, în săptămîna a III-a după Paști, cînd Biserica Ortodoxă continuă să cinstească pe Sfintele Femei Mironosițe, pe Sfîntul Iosif din Arimateea și pe Dreptul Nicodim, ucenicul de taină și prietenul Domnului Hristos – Ocrotitorul ceresc al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni a găzduit un fastuos serviciu divin.

La Sfînta Liturghie Arhierească prilejuită de această sărbătoare, alături de Chiriarhul Eparhiei noastre au fost prezenți distinși slujitori ai sfintelor altare și oaspeți de seamă atît din țară noastră, cît și de peste hotare. Din soborul de Ierarhi a făcut parte – Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Înalt Prea Sfințitul Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, Înalt Prea Sfințitul Ambrozie, Mitropolit de Durostorum (Biserica Ortodoxă a Bulgariei), Înalt Prea Sfințitul Agapit, Arhiepiscop de Moghiliov-Podolsk și Șargorod, Prea Sfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, și Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan.

Alături de Ierarhi la Sfînta Liturghie a slujit și un sobor numeros de peste 100 de preoți și diaconi din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, protopresbiterul orașului Silistra, protoiereul Dobre (Ivanov) — Biserica Ortodoxă a Bulgariei, blagocinii și slujitorii episcopiei noastre, stareți de mănăstiri și slujitori din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, invitați de onoare de peste hotarele țării.

Pentru a se ruga de sănătatea Prea Sfințitului Nicodim și a-i aduce calde felicitări cu prilejul sărbătorii, la slujbă au fost prezente starețele mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni și au participat înalte oficialități de stat și locale, ctitori de seamă ai Bisericii Ortodoxe din Moldova și alte oficialități.

La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit o cuvîntare în care a vorbit despre bucuria și lumina ce ne inundă inimile în perioada frumoaselor sărbători pascale, bucurie care izvorăște din lumina Învierii lui Hristos – nădejdea și mîngîierea sufletelor noastre. Apoi, Prea Sfinția Sa a mulțumit călduros soborului arhieresc, slujitorilor și tuturor credincioșilor pentru dragostea și bunăvoința de a împărtăși împreună bucuria sărbătorii la această Sfîntă Liturghie.

După rugăciunea „Tatăl nostru”, elevii Gimnaziului Șirăuți, Briceni, și corul parohiei „Sf. Irh. Nicolae” din aceeași localitate, condus de doamna Țuțuc Oxana, au prezentat un frumos concert de cîntece și poezii pascale.

A rmat apoi un Te-Deum, după care toți Ierarhii prezenți la slujbă au adresat Prea Sfințitului Nicodim alese cuvinte de felicitare cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului și mijlocitorului său ceresc — Sfîntul și Dreptul Nicodim, ucenicul de taină al Mîntuitorului, împreună cu urări de sănătate, ani lungi de viață, mîntuire sufletească, har și putere de la Dumnezeu în sfînta slujire arhierească.

Mesaje de felicitare au adus la final omagiatului Ierarh oficialitățile, ctitorii și slujitorii de peste hotare.

După slujbă, toți cei prezenți au luat parte la o agapă de sărbătoare oferită cu multă dragoste de viețuitorii Mănăstirii „Nașterea Domnului”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.