Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Rodion Melnic, parohul Catedralei „Sf. Dumitru” din Orhei și întregii familii îndurerate în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Eugenia

Prea Cucernice Părinte Rodion,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Eugenia, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

După iconomia Sa atotînțeleaptă și multmilostivă, Bunul Părinte Ceresc a chemat-o la Sine pe roaba Sa Eugenia acum, în săptămîna în care Biserica Ortodoxă, lminată de bucuria Învierii, le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, pentru că și ea întreaga viață și-a dedicat-o slujirii cu dragoste, curaj și devotament Bisericii lui Hristos.

A fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, harnică și darnică, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

Roaba lui Dmnezeu Eugenia a fost alături de noi în acele vremuri binecuvîntate de Dumnezeu, cînd Biserica, ieșind iarăși din „catacombe”, după o îndelungată perioadă de prigoniri, a început să renască. Activînd în calitate de bucătar-șef la Mănăstirea Curchi în perioada redeschiderii ei, a contribuit și ea la reînvierea din ruine a acestei perle a monahismului moldav.

Astăzi, cînd sufletul ei se înalță la cer, provocînd în sufletele celor care au cunoscut-o şi preţuit-o durere pentru vremelnica despărțire, Vă adresăm sincere condoleanţe şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Eugenia împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.