Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Scrisoare de mulțumire

 

Episcopia de Edineț și Briceni și Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Ohei aduc sincere și cordiale mulțumiri domnilor Igor Chinah, Florin Blaj, Anatol Marandiuc, Valeriu Cecan, Feodor Galagan și doamnei Lilia Bulat pentru dragostea și jertfelnicia de care au dat dovadă, contribuind cu multă generozitate la pregătirea celor peste 2500 de pachete cu daruri ce au fost oferite copilașilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă!

Știm cu toții că sărbătoarea Nașterii Mîntuitorului Iisus Hristos este prin excelență evenimentul din istoria mîntuirii care aduce cea mai mare bucurie în sufletele și în casele credincioșilor. Trăim din plin acest sfînt eveniment ca sărbătoare a bucuriei în primul rînd pentru că Domnul Hristos a venit în lume ca să scape omenirea de păcat. În al doilea rînd, bucuria este trăită de Nașterea Domnului ca o manifestare a dragostei între oameni după modelul dat nouă de Dumnezeu, iar această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a face daruri celor dragi și în special copiilor. Oferind daruri îl imităm pe Dumnezeu Tatăl care a făcut cel mai mare Dar omenirii — Pruncul Mîntuitor. Darul, ca manifestare a dragostei frățești face ca starea noastră de bucurie să nu rămînă doar pentru noi, ci să se răspîndească și la ceilalți.

De aceea, pentru a altoi această dragoste divină și la tînăra generație, în fiecare an de Nașterea Domnului mii de copii din Eparhia de Edineț și Briceni și orașul Orhei primesc în mod tradițional daruri de sărbătoare care constau din dulciuri, jucării și rechezite școlare.

Această acțiune a devenit posibilă și în acest an grație implicării și susținerii Dumneavăastră, fapt pentru care Vă mulțumim mult și rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, să Vă țină mereu în paza Sa cea Sfîntă și să reverse asupra Dumneavoastră, asupra casei, familiilor Dumneavoastră și a tuturor celor dragi care Vă înconjoară belșugul darurilor Sale, atît pămîntești, dar mai cu seamă duhovnicești.

Nu vom trece cu vederea în cuprinsul acestei scrisori nici persoanele care s-au ostenit la ambalarea pachetelor cu daruri — doamnele preotese Natalia Cotelea și Sfetlana Baltă, doamna Surchicin Parascovia, ipodiaconul Andrei Șimanschii și toți colaboratorii eparhiali, cărora le mulțumim și îi asigurăm de sentimentele noastre de profundă recunoștință și gratitudine!

Bunul Dumnezeu să răsplătească însutit și înmiit jertfa Dumneavoastră, iar marele ajutor și sprijin pe care ni-l acordați să Vă fie corabie de mîntuire care Vă va duce spre limanul Veșnicei Împărății întru fericirea și bucuria Preasfintei Treimi, așa cum ne-a încredințat și Mîntuitorul Hristos în Evanghelia Sa: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei V, 7).

Cu sentimente de profundă mulțumire,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Parohul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.