Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Ediția a III-a a Galei voluntarilor din cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”

 

Chiar de la începutul existenței pămîntești, Biserica a avut în centrul misiunii sale filantropia și întrajutorarea celor săraci, a celor aflați în neputințe și nevoi, văzînd în aceasta o expresie practică a învățăturii evanghelice adusă de Mîntuitorul Hristos – „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt. 22, 39). De aceea, nu este întămplător faptul că primele instituții de menire socială – spitalurile și azilurile pentru bătrîni – au apărut pe lîngă mănăstiri și biserici.

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, în 10 parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni din anul 2012 a demarat proiectul „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” al Asociației Obștești „Ajutorul Creștin pentru Moldova”, cu o durată de 3 ani, care și-a stabilit drept scop mobilizarea și instruirea a 100 de voluntari tineri și 50 de voluntari adulți în acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Ierarhul și slujitorii din cadrul eparhiei au primit cu mult entuziasm implementarea acestui proiect, deoarece, fiind desfășurat sub directa îndrumare și coordonare a bisericii, el oferă preoților din parohii un binecuvîntat prilej de a edifica tînăra generație în spiritul valorilor creștine mîntuitoare, pentru a fi de folos pe viitor atît Bisericii lui Hristos, cît și societății.

La încheierea celor 3 ani de desfășurare a proiectului, marți, 25 noiembrie 2014, în incina restaurantului „Paradis” din orașul Edineț s-a desfășurat cea de-a III-a ediție, finală, a Galei voluntarilor din cadrul programului social „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”.

Solemnitatea a fost deschisă prin cuvîntul de salut și binecuvîntare al Prea Sfințitului Nicodim, care a apreciat înalt rezultatele desfășurării pe parcursul celor 3 ani în cadrul Episcopiei a acestui program social și s-a arătat satisfăcut de faptul că tinerii și Biserica s-au implicat sîrguincios în lucrarea faptelor bune de întrajutorare a celor aflați în neputințe și nevoi, oferind un bun exemplu și celor din jur.

În cadrul festivității, voluntarii tineri din parohiile Alexăndreni, Coteala, Dondușeni, Edineț, Hincăuți, Rotunda, Ruseni, Scăieni, Țaul și Văratec au prezentat cîte un număr artistic, după care a avut loc ceremonia de premiere.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a adus cordiale mulțumiri organizatorilor și participanților la proiectul „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”, pentru dragostea și altruismul manifestat în cadrul acestor activități, care au reprezintat încă un binecuvîntat prilej de a semăna și a face să încolțească în inimile copiilor sămînța mîntuitoare a Evangheliei și în acest fel de a-i apropia de Împărăția Cerurilor, pe care nu o putem dobîndi dacă nu vedem în aproapele nostru dezbrăcat, flămînd, bolnav și neajutorat chipul Mîntuitorului Hristos și nu îl ajutăm după putință.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.