Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Ioan Cotelea cu prilejul aniversării jubileului de 60 de ani de viață

 

Prea Cucernice părinte Ioan,

Vă aducem sincere și cordiale felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 60 de ani de viață și 35 de ani de slujire la Altarul Domnului!

Această felicitare reprezintă un simbol al aprecierii noastre față de atitudinea responsabilă și vocația sfîntă pe care o aveți pentru slujirea cu devotament a Bisericii lui Hristos și pentru îndrumarea duhovnicească a poporului binecredincios pe calea mîntuirii. Harul Bunului Părinte Ceresc a luminat întraga viață a Sfinției Voastre, ajutîndu-Vă să păstoriți cu mult zel mii de credincioși din mai multe comunități creștine, să îndepliniți funcții administrative în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova și să Vă creșteți în delină dragoste de Dumnezeu și Sfînta Sa Biserică copiii. Unul din ei, Prea Cucernicul protoiereu Adrian, îndeplinește cu multă dăruire ascultarea de secretar eparhial în cadrul Episcopiei de Edineț și Briceni. Datorită educației alese pe care i-ați oferit-o în familie și pentru care Vă mulțumim mult, părintele Adrian este un slujitor model pentru Episcopia noastră, caracterizat prin rîvnă pentru slujirea sfîntă, punctualitate, hărnicie, inteligență, acuratețe și promtitudine în îndeplinirea sarcinilor propuse. Este bucuria părinților și a Bisericii.

La ceas aniversar rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu multă sănătate, ani lungi de viață, să Vă țină mereu în paza Sa cea Sfîntă și să reverse asupra Sfinției Voastre, asupra familiei și a enoriașilor pe care îi păstoriți cu multă dragoste, belșugul darurilor Sale, atît pămîntești, dar mai cu seamă duhovnicești.

Nemijlocit Vă dorim ca visele să devină realitate, speranțele împlinire, iar gîndul bun și fericirea să Vă însoțească mereu.

Avînd în vedere înaltele calități morale ce Vă cararcterizează, jertfelnicia misionară întru slujirea Bisericii și luminarea poporului prin Adevărul Mîntuitor al Evangheliei, căruia i-ați închinat întraga viață, considerăm oportună decorarea Sfinției Voastre cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I și cu distincția Crucea memorială cu pietre scumpe.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.