Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

MESAJUL DE FELICITARE AL PREASFINȚITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, ADRESAT PREASFINȚITULUI NICODIM, EPISCOP DE EDINEȚ ȘI BRICENI, CU OCAZIA ZILEI DE NAȘTERE

Preasfințite și Mult Stimate Stăpâne !

Marcarea aniversării  de 58 de ani din ziua nașterii Preasfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!

Mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social, cultural sau material din anii păstoririi  Presfinției Voastre în fruntea Episcopiei de Edineț și Briceni, constituie o mărturie reală a faptului că Dumnezeu, prin Harul cel mântuitor și de viață făcător al Sfântului Duh, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare, prin slujitorii Săi, în ciuda numeroaselor ispite, ducând, precum odinioară, Biserica Sa la limanul cel lin al mântuirii, într-o lume care a pierdut adesea reperele creștine.

Dragostea pentru Dumnezeu, râvna pentru prosperarea frumosului, buna chibzuială și înțelepcinea sunt însușirile de care dați dovadă în calitate de Episcop de Edineț și Briceni.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, care Vă caracterizează, spre a munci cu  același elan spre slava și întru mărirea Sfintei Biserici Dreptmăritoare.

Întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu dragoste în Hristos Domnul,

 

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Comments are closed.