Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 9 iunie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu Înalt Prea Sfințitul Agapit Arhiepiscop de Moghileov-Podolisk și Șargorod și cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri obștii monahale și duhovnicului mănăstirii, arhimandritului Patrocl, pentru invitația și bucuria de a-l avea în mijlocul lor în rugăciune de această sărbătoare și a felicitat-o pe maica stareță, egumena Maria, pe toate viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt cu prilejul hramului.

La rîndul său, arhimandritul Patrocl, duhovnicul mănăstirii ”Sfînta Treime”, a adus mulțumiri, în numele întregii obști monahale, Prea Sfinției Sale pentru grija părintească ce o poartă mănăstirii și pentru slujba arhierească ce a fost săvîrșită, slujitorilor pentru bunăvoința de a sluji și a se bucura împreună de această masă duhovnicească și creștinilor pentru rîvna cu care mulți din ei au venit pe jos, din localități mai apropiate și mai îndepărtate, în cadrul tradiționalului pelerinaj ce se desfășoară cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim al treilea an consecutiv, pentru a se bucura de sărbătoare.

La încheiere, fiecare creștin, în semn de felicitare și binecuvîntare arhierească, a primit prin mîna preoților cîte o iconiță cu Sfînta Treime.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.