Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanţe al Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, la trecerea la cele veşnice a Protoiereului Mitrofor Dumitru Turtureanu

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Dumitru Turtureanu, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Dumitru va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste cei patru copii ai săi, doi dintre care i-au urmat în slujirea sacerdotală, și peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viaţă.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Dumitru a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Dumitru merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Blagocinului raionului Ungheni, protoiereului Bartolomeu Turtureanu, întregii familii Turtureanu greu încercate, blagocinului raionului Soroca, protoiereului Nicolae Craveț și tuturor fiilor duhovnicești ai părintelui Dumitru le transmitem sincere condoleanţe.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

Comments are closed.