Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, Edineț

 

În Duminica Fiului Risipitor biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț, s-a aflat în veșmînt de sărbătoare cu prilejul vizitei Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Ierarhul a fost întîmpinat cu multă bucurie duhovnicească, cu pîine și cu sare și cu chivotul ce adăpostește o părticică din moaștele Sfîntului Mucenic Bonifatie, de către soborul de preoți slujitori în frunte cu părintele paroh, protoiereul Alexei Tanaseiciuc, precum și de mulțimea enoriașilor și a oaspeților din țară și de peste hotare prezenți la acest eveniment. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de către corul preoțesc al Catedralei „Sf. Irh Nicolae” din Orhei.

În cadrul Vohodului Mic, în  semn de apreciere și prețuire aleasă din partea Ierarhului, slujitorii Eparhiei de Bălți și Fălești, protoiereii Maxim Guzun și Ioan Ursachi, au fost decorați cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

La Sfînta Liturghie au fost rostite ectenii speciale pentru sănătatea veteranilor războiului din Afganistan și rugăciuni pentru odihna sufletelor ostașilor căzuți pe cîmpul de luptă în acest război.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea Sfintelor Evanghelii, de slujba parastasului la mormîntului preotului martir Gheorghe Ivanov, care s-a aflat în fruntea acestei parohii timp de 43 de ani și care a suferit martiriul pentru Hristos în anul 1946, precum și de slujba unui Te Deum pentru sănătatea părintelui Alexei, a slujitorilor și binecredinciosului popor prezent la slujbă.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a reliefat sensul adînc al pildei Fiului Risipitor, căreia îi este dedicată această duminică, arătînd pe de o parte marea bucurie care se face în ceruri pentru păcătoșii care se întorc la Dumnezeu, iar pe de altă parte sentimentul adînc al pocăinței și smereniei de care trebuie să dăm dovadă pentru a ne reîntoarce în comuniunea de iubire cu Creatorul nostru.

Apoi Ierarhul a adresart calde felicitări părintelui paroh și tuturor celor prezenți cu prilejul sărbătorii, și a oferit în dar credincioșilor, în semn de binecuvîntare, cîte o iconiță.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.