Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia Nașterii Domnului

           Prea Sfințite Stăpîne,                               

În tainica noapte cînd oamenii se odihnesc de treburile zilnice, cînd animalele, plantele și toate viețuitoarele stau în hibernare, Cerul ne dăruiește un dar neprețuit, o lumină Dumnezeiască, un Mîngîietor și Mîntuitor – pe Domnul nostru Iisus Hristos, care se naște în Betleemul Iudeii, aceasta chiar și după atîtea secole fiind mare bucurie și pentru noi oamenii actuali și moderni.

Nașterea Mîntuitorului Hristos este un bun prilej de a medita asupra vieții noastre, asupra păcatului, asupra morții și asupra Bisericii – Mamă, avînd certitudinea că întruparea Fiului Lui Dumnezeu este cea mai mare taină de sub cer, cuprinzînd în sine două taine: taina Dumnezeiască și taina omului. În această apropiere de Dumnezeu învațăm că fără El sîntem de-a dreptul cufundați  în materie și legați de lumea aceasta.

La acest Praznic cerul îi daruiește Fiului Lui Dumnezeu facut Om din iubirea de oameni – steaua, pamîntul – peștera, magii – darurile, iar noi îi dăruim pe Fecioara – cea mai curată ființă umană pe care a gasit-o Iisus cînd a venit în lume, Care i-a devenit Mama și Care mijlocește pentru noi oamenii înaintea Fiului Său.

La această Sărbătoare Împărătească, Biserica iși cheamă fii duhovnicești să vină și să se închine Dumnezeiescului Prunc și să-I aducă daruri de mare preț: Credință curată și neșovăielnică, Nădejdea – aceasta ancoră de fapte vrednice de numele de creștin – următor al Lui Hristos, și Dragostea – focul care încălzește sufletul apropiindu-l  de Dumnezeu și de semeni.

Fie ca Pruncul Iisus să vă binecuvinteze cu Harul Său Ceresc, să vă aducă bucurii duhovnicești, sănătate trupeasca și sufletească, vești bune, înțelepciune, îmbelșugare, reușite în tot ceea ce faceți, să vă audă rugăciunile și să le împlinească, să vă remunereze jertfirea Prea Sfinției Voastre însutit cu sănătate, răbdare, înțelepciune, trăiri duhovnicești, ajutor în slujirea Bisericii și a credincioșilor, noi împliniri în nobila activitate pe care o desfășurați, să aducă schimbări interioare pozitive, simplitate, dragoste de aproapele, înțelegere, sensibilitate, compătimire, iar Harul Duhului Sfînt să se reverse asupra Sfinției Voastre ca un izvor nesecat, ca raza de lumină care s-a pogorît peste peștera din Betleem.

                                     Cu aleasa prețuire,cu fiască dragoste și supușenie, al Prea Sfinției Voastre fiu duhovnicesc

            Arhimandritul Savatie (Celacu)

Comments are closed.