Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Colindători la Reședința Episcopală

 

Astăzi s-a născut Hristos
Mesia, chip luminos
Lăudați și cîntați
și vă bucurați !

An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpînire pe întreaga noastră fiinţă, căci, Dumnezeu cel mai „înainte de veci” s-a născut ca și „Prunc tînăr”, aducîndu-ne fiecăruia bucurie și mare nădejde. Bucuria este desprinsă din cea a sfintei familii și a îngerilor vestitori ai minunii din ieslea Betleemului, nădejdea este cea a mîntuirii prin nașterea acestui „prunc tînar”.

Din cele mai vechi timpuri, poporul nostru, împodobit cu o vieţuire virtuoasă şi sfîntă, și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru mîntuirea adusă de Domnul Hristos prin venirea Sa în lume în cîntări și colinde. Colindele sunt cîntece de bun-venit adresate lui Hristos, cîntece de leagăn adresate Pruncului Iisus, fiind de o rară bunătate izvorîtă din împlinirea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Colindele duc, asemenea îngerilor şi păstorilor, vestea Evangheliei din casă-n casă.

În spiritul acestei frumoase tradiții strămoșești, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, în după-amiaza zilei de luni, 6 ianuarie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a fost colindat la Reședința Episcopală de către mai mulți preoți împreună cu enoriașii lor.

Primii au pășit pragul episcopiei ansamblul Hlinaica împreună cu părintele Mihail Bercovici,  paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”din satul Hlina, raionul Briceni.

 

 

 

 

 

* * *

De asemenea, în acestă seară Prea Sfinția Sa a fost colindat de către membrii corului bisericesc al parohiei „Sf. Irh. Nicolae” din satul Șirăuți, Briceni, condus de doamna Xenia Țuțuc, în frunte cu părintele paroh, preotul Alexandru Buga.

 

 

 

 

 

* * *

Din comuna Coteala, raionul Briceni, Ierarhul a primit colindătării și urătorii colectivului doamnei Margarita Pascari, împreună cu protoiereul Serghei Chifeac, parohul bisericii „Sf. Dimitrie” din aceeași localitate.

 

 

 

 

 

 

* * *

Slujitorii din cuprinsul Blagociniei Dondușeni, în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Veaceslav Matiescu, și însoțiți de copiii lor au înălțat de asemenea în seara ajunului sărbătorii Nașterii Domnului superbe colinde.

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Din comuna Medveja, raionul Briceni au fost un grup de tineri împreună cu preotul Vitalie Morari, parohul bisericii „Înălțarea Domnului”, cu un program de colinde atît în limba maternă cît și în limba uncreaineană.

 

 

 

* * *

Superbe cîntece de stea și colinde au interpretat cu multă dragoste copiii din parohia „Sf. Treime” din localitatea Tîrnova, Edineț, veniți să-și colinde iubitul Arhipăstor împreună cu părintele paroh, preotul Leonid Coțofana.

 

 

 

* * *

Cîntece de laudă Pruncului Iisus i-au înălțat în această seară la Reședința Episcopală și copiii din parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din comuna Brătușeni, Edineț, împreună cu parohul lor, protoiereul Victor Babisanda.

 

 

 

 

 

* * *

Șirul colindătorilor la Episcopie a fost încheiat de către membrii corului parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Cuconești, Edineț, veniți împreună cu parohul lor, protoiereul Vadim Axenti.

 

 

 

 

* * *

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a binecuvîntat colindătorii și le-a mulțumit pentru truda și osteneala de care au dat dovadă, urîndu-le sărbători fericite și oferindu-le în dar tradiționalele cadouri, dulciuri, jucării, calendare și pastorale.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Comments are closed.