Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 8 ani de slujire arhierească

 

Prea Sfinția Voastră,

Aniversarea celor 8 ani de slujirea arhierească la care V-a învrednicit Bunul Părinte Ceresc să ajungeți îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa sincere și cordiale felicitări.

Cifra opt are un sens și o semnificație cu totul deosebită în ortodoxie, ea fiind semnul Veșniciei — ziua a opta, ziua cea neînserată a Împărăției lui Dumnezeu. Fie ca această frumoasă aniversare, precum și rodul muncii Prea Sfinției Voastre, desfășurată cu multă jertfire de sine și dragoste pentru Mîntuitorul Hristos și pentru semeni în acești opt ani care s-au scurs, să Vă apropie și mai mult de Veșnicia pe care suntem chemați cu toții să o dobîndim în viața noastră pămîntească.

Milostivul Dumnezeu să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, putere, har și zel pastoral-misionar!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire,

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.