Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunare cu slujitorii din cadrul blagociniilor de Edineț și Briceni

 

Miercuri, 2 octombrie 2013, la Reședința Episcopală din orașul Edineț a avut loc, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adunarea cu slujitorii din cardul blagociniilor de Edineț și Briceni. În debutul ședinței, Ierarhul a vorbit despre rezultatele și impresiile vizitei Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii la Chișinău și Tiraspol. În continuare au fost puse în discuție subiecte privind disciplina clerului, necesitatea ducerii unei evidențe stricte asupra bunurilor bisericii, păstrarea cu grijă a obiectelor sfinte. S-a adus la cunoștință dispoziția arhierească conform căreia în luna decembrie a anului curent toți blagocinii, secretarii, șefii de sector și președinții departamentelor eparhiale vor prezenta în scris Ierarhului cîte un raport de activitate pentru anul ce s-a scurs.

În continuarea ședinței s-a discutat despre editarea Calendarului creștin-ortodox 2013, eliberarea în timpul apropiat de către secretariatul eparhial a legitimațiilor de preot, apoi Ierahul a oferit răspunsuri și sfaturi practice la diverse întrebări ale preoților.

Tot în această zi blagocinii au primit dările de seamă ale preoților pentru trimestrul III al anului 2013.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.