Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Leonid Mihailov, preotesei Maria și întregii familii îndurerate în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Eugenia

Prea Cucernice Părinte Leonid și mult stimată Doamnă preoteasă Maria,

Îndurerată familie Mihailov,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Eugenia, mult îndrăgita și scumpa voastră mamă și bunică, ne-a întristat profund.

Doamna Eugenia a fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, ctitorind cu multă jertfelnicie biserica din satul natal Șărcani, dar și alte sfinte locașuri din raionul Orhei.

În aceste momente grele pentru întreaga familie şi pentru cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Eugenia împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.