Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La Centrul Eparhial au fost întîmpinați oaspeții ce vor participa la Liturghia Arhierească prilejuită de ziua Sfîntului Ocroitor al Prea Sfințitului Nicodim

 

În după-amiaza zilei de Duminică,19 mai 2013, colaboratorii Centrului Eparhial în frunte cu Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, au întîmpinat oaspeții și delegații ce vor participa luni, 20 mai, la Sfînta Liturghie Arhierească prilejuită de sărbătorirea Sfîntului Ocrotitor al Chiriarhului nostru.

Primiii au sosit la Reședința Episcopală din Edineț membrii delegației de la Sfînta Lavră Bănceni în frunte cu Ierarhul lor, Prea Sfințitul Longhin (Jar), Episcop de Bănceni. Acest sfînt așezămînt monastic a fost întemeiat în anul 1994 în preajma satului Bănceni, raionul Herța, regiunea Cernăuți, Ucraina. Datorită strădaniilor și actelor de mare umanitate ale starețului ei, Prea Sfințitului Episcop Longhin, Mănăstirea a ajuns un „colț de rai” al acestei regiuni. Arhitectura complexului monastic este de o frumusețe copleșitoare — cu turle aurii în formă de bulb de ceapă, asemenea bisericilor rusești, și cu pereții exteriori de culoare verzuie împodobiți cu picturi de sfinți. În interiorul bisericii sfîntului așezămînt impresionează în mod deosebit altarul, candelabrele şi pereţii laterali auriți și picturile foarte bine realizate.

În preajma Mănăstirii funcționează un orfelinat cu peste 400 de copii, unii dintre aceştia fiind cu probleme grave de sănătate, inclusiv bolnavi de SIDA, alţii fiind doar orfani. Toți copiii sun foarte bine îngrijiți de maicile de acolo. Mai mult, în satul vecin, Molniţa, Prea Sfințitul Longhin a construit case pentru cei care ajung la majorat, aceştia nefiind abandonaţi nici atunci. Peste 30 de copii au fost adoptaţi de către Prea Sfinția Sa, el devenindu-le tată cu acte în regulă. De altfel, toţi copiii de aici îl numesc tata, fiind considerat, în Ucraina, drept erou naţional.

Prea Sfințitul Longhin s-a arătat interesat în mod deosebit de viața Eparhiei de Edineț și Briceni și, însoțit de Prea Sfințitul Nicodim, a vizitat șantierul viitoarei Catedrale Episcopale cu hramul „Sf. Vasile cel Mare”, depozitul cu obiectele bisericești puse în vînzare și Centrul Eparhial.

Chiriarhul nostru a urat bun venit Episcopului de Bănceni, exprimîndu-și bucuria și disponibilitatea spre o colaborare mai strînsă și mai rodnică pe viitor.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.