Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ziua Înainteprăznuirii Bunei Vestiri a Maicii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

 

Sîmbătă, 6 aprilie 2013, în ziua Înainteprăznuirii Bunei Vestiri a Maicii Domnului, Prea Sfrințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni.  Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele stareț, arhimandritul Damian (Burlacu) și slujitorii sfîntului așezămînt.

În cadrul serviciului divin, ierodiaconul Maxim (Plahotniuc) a fost hirotonit în treapta de ieromonah.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a adresat obștii monahale, închinătorilor și pelerinilor un cuvînt de învățătură, în care a îndemnat la mai multă osteneală și nevoință pentru mîntuirea sufletului. „Primind Taina Sfîntului Botez, fiecare creștin s-a lepădat de satan și s-a împreunat cu Hristos. Astfel am primit înalta chemare de a deveni fii ai lui Dumnezeu după har, de aceea nu ne este îngăduit să petrecem în fărădelegi! Este îmbucurător faptul că astăzi majoritatea celor prezenți la slujbă s-au împărtășit cu Cinstitul și Preasfîntul Trup și Sînge al Domnului. Astăzi cămara sufletului nostru este plină de bucurie, deoarece în ea a binevoit să intre Mîntuitorul Hristos. Vă amintiți episodul evanghelic în care Domnul Hristos mergea prin oraș înconjurat de mulțime mare de oameni și un vameș, pe nume Zaheu, fiind mic de statură, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă. Atunci Mîntuitorul, văzînd nevoința și rîvna lui l-a chemat, a intrat în casa lui și a stat cu el la masă, binevestindu-i Evanghelia, iar apoi i-a zis: „Astăzi s-a făcut mîntuire casei acesteia!” Aceste cuvinte se adresează astăzi și nouă, celor ce ne-am unuit cu Trupul și Sîngele Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi s-a făcut măntuire sufletelor noastre! Astăzi în casele noastre a intrat Însuși Dumnezeu! Să luăm aminte și să păstrăm neîntinat acest mare dar pentru noi, oamenii. Să mulțumim Domnului pentru nemăsurata Sa milă și iubire pentru noi, păcătoșii!”

La despărțire membrii obștii monahale și toți credincioșii prezenți la slujbă au primit în dar din partea Ierarhului cîte o iconiță cu chipul Mîntuitorului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.