Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sărăbătoarea Botezului Domnului La Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Pe 6/19 ianuarie prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos în apele rîului Iordan. Sărbătoarea mai poartă denumirea de „Arătarea Domnului“, „Descoperirea Cuvîntului Întrupat“, „Epifania“ sau „Teofania“ pentru că în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborît în chip de porumbel şi a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie și Sfințirea cea Mare a Apei la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit soborul slujitorilor Catedralei la care s-au alăturat secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, și protoiereul Sergiu Prisăcaru. După citirea Sfintei Evanghelii, slujitorul sfîntului locaș, protoiereul Emil Bulgac, a rostit o predică în care a reliefat sensul și importanța sărbătorii. Spre finalul Sfintei Liturghii, după rugăciunea „Tatăl nostru”, Corul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, dirijat de doamna Raisa Racu, împreună cu mulțimea credincioșilor prezenți la slujbă, au interpretat un frumos buchet de cîntări creștine.

După Sfînta Liturghie, în dangătul clopotelor, s-a ieşit în procesiune în curtea bisericii, unde s-a oficiat slujba Aghezmei Mari.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a arătat importanța sărbătorii Botezului Domnului, cînd s-a arătat lumii Preasfînta Treime. Prea Sfinția Sa a amintit că Mîntuitorul a fost botezat de Ioan nu pentru că avea nevoie de curăţire de păcate, căci era Dumnezeu-Omul, ci pentru a readuce Duhul Sfînt în creaţie. Botezul Mîntuitorului reprezintă momentul redeschiderii izvoarelor harului, care fuseseră zăvorîte pentru om şi pentru întreaga creaţie. Prin atingerea de „firea apelor" Iordanului, Mîntuitorul Hristos le-a sfinţit, iar prin sfințirea cea mare a apelor, care se săvîrșește acum, îi sfințește pe credincioși, casele și tot spațiul în care își desfășoară activitatea, a mai subliniat Ierarhul.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.