Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Catedrala «Sf. Ioan Botezătorul» din Comrat în ziua hramului

 

Duminică, 20 ianuarie 2012, Biserica Ortodoxă a făcut prăznuirea Soborului Sfîntului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului Ioan, cel mai mare dintre profeți, glasul care strigă în pustie "gătiți calea Domnului", turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeiești, răsăritul ce a vestit pe Soarele Dreptății, ca un înger pămîntesc și om ceresc, care stă la granița dintre cer si pămînt și unește Vechiul și Noul Testament.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat în ziua acestui mare praznic, la invitația și cu bunăvoința Prea Sfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, la un serviciu divin prilejuit de sărbătorirea hramului Catedralei "Sf. Ioan Botezătorul" din Comrat. Sfînta Liturghie a fost prezidată de către Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat fiind de arhiereii Mitropoliei Moldovei și un impunător sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat mulțime de credincioși și autoritățile locale ale Autonomiei Găgăuze și ale orașului Comrat.

După încheierea Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Prea Sfințitul Anatolie, Episcop de Comrat şi Cahul, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, Prea Sfințitul Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, şi Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, împreună cu soborul de slujitori și mulțimea enoriașilor au oficiat un Te Deum de mulţumire, după care a fost săvîrşită înconjurarea Catedralei cu rînduiala citirii pericopelor evanghelice.

La final, Ierarhii au adresat Chiriarhului Episcopiei de Cahul și Comrat, precum și întregii adunări binecredincioase, alese cuvinte de felicitare cu prilejul hramului. Prea Sfințitul Nicodim i-a urat la rîndul său Prea Sfințitului Anatolie multă sănătate și ani lungi de viață, luminați de harul Preasfintei Treimi și întăriți prin mijlocirile Sfîntului Ioan Botezătorul, pentru a conduce cu mult zel clerul și credincioșii ce i-au fost încredințați spre păstorire pe calea mîntuirii. În semn de aleasă prețuire și considerație, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe Prea Sfințitul Anatolie cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – Medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I. De asemenea, fostul Președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, doamna Ana Harlamenco, a fost decorată cu prilejul hramului cu distincția eparhială „Dreapta Ana”, iar ctitorul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, omul de afaceri Constantin Țibov – cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul II.

După slujbă, Prea Sfințitul Nicodim însoțit de blagocinul de Comrat, protoiereul Petru Cheleș, a vizitat parohia „Sf. Treime” din satul Congaz, felicitîndu-l cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc pe părintele paroh – protoiereul Ioan Lisnicenco.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.