Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Consiliul Eparhial întrunit în ședință de lucru

 

Sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în dimineața zilei de miercuri, 5 decembrie 2012, s-au desfășurat lucrările Consiliului Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni. Întrunirea a fost deschisă de către Prea Sfințitului Nicodim, care a adus cuvinte de omagiu  răposatului Patriarh Alexei al II-lea, al Moscovei și al Întregii Rusii, la scurgerea a patru ani de la mutarea sa la cele veșnice, precum și vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont, la șase ani de la tragicul accident care i-a răpit viața. De către întreaga adunare a slujitorilor a fost săvîrșită slujba litiei mici pentru răposați și s-a cîntat „Veșnica pomenire!”.

În continuare s-a trecut la discutarea principalelor probleme aflate pe ordinea de zi. În vederea unei mai bune coordonări a vieții parohiale pe toate planurile – pastoral, misionar și administrativ, Ierarhul a reiterat necesitatea alcătuirii și prezentării de către fiecare preot paroh a rapoartelor de dare de seamă. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea alcătuirii unui pomelnic eparhial ce va conține numele slujitorilor și ale membrilor familiilor lor, vii și mutați la Domnul, care vor fi pomenite în parohii la fiecare Sfîntă Liturghie. La încheierea ședinței, a fost primit în audiență un grup de creștini din satul Ruseni, Edineț, care au discutat cu membrii Consiliului Eparhial problemele ivite în sînul comunității lor, încercîndu-se găsirea unor soluții pentru restabilirea păcii și a liniștei în parohie.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni
Comments are closed.