Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hramul Catedralei „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din oraşul Cupcini

 

Mulţimea enoriaşilor Catedralei „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru, Izvorîtorul de Mir” din oraşul Cupcini a primit cu multă bucurie joi, 8 noiembrie 2012, în ziua cinstirii patronului spiritual al sfîntului locaş, vizita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a oficiat aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Alături de mulţimea credincioşilor, la serviciul divin au fost prezenţi primarul urbei, ctitorii principali ai sfîntului locaş, oficialităţi locale şi republicane. După citirea Sfintei Evanghelii, cu binecuvîntarea Ierarhului, un cuvînt despre viaţa Sfîntului Mucenic Dumitru a rostit în faţa credincioşilor protoiereul Serghei Panaite, cleric superior al Catedralei Arhiereşti „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ.

După Sfînta Liturghie a urmat procesiunea înconjurării bisericii şi slujba unui Te-Deum pentru sănătatea slujitorilor, a ctitorilor, a enoriaşilor Catedralei şi a tuturor celor care în ziua pomenirii Sfîntului Dumitru îşi sărbătoresc ziua onomastică şi a Ocrotitorului ceresc.

La final, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură. Prea Sfinţia Sa a vorbit despre semnificaţia martirajului în Biserica Ortodoxă în trecut şi în prezent, subliniind că aşa virtuţi precum devotamentul, curajul, credinţa nestrămutată şi bucuria întîlnirii cu Mirele Hristos, prezentate în viaţa Sfîntului Mare Mucenic Dumitru, sunt pentru creştinii de astăzi modele vrednice de urmat în nevoinţa de zi cu zi pe calea înfruntării ispitelor şi provocărilor vieţii, pentru a primi cununa Fericirii Veşnice. De asemenea, Ierarhul a felicitat poporul drept-credincios cu prilejul sărbătoririi hramului şi pe toţi cei ce poartă numele Dumitru, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor.

În cuvîntul său, Vlădica a apreciat înalt şi multiplele lucrări de amenajare a curţii bisericii, unde au fost sădiţi, prin purtarea de grijă a părintelui paroh, protoiereul Victor Captari, şi a primarului Ion Ostaficiuc, peste 800 de trandafiri. Mulţumindu-le pentru aceasta, Prea Sfinţitul Nicodim şi-a exprimat spreranţa că şi pe viitor creştinii în frunte cu părintele paroh vor depune tot efortul şi sîrguinţa ca aceasta măreaţă şi frumoasă Catedrală, care este cartea de vizită a creştinilor ortodocşi din oraşul Cupcini, să fie împodobită şi în interior după cuviinţă cu pictură şi icoane.

Fiecare credincios a primit în dar din partea Ierarhului, în semn de binecuvîntare şi de felicitare în ziua hramului, cîte o iconiţă cu chipul Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni


  
Comments are closed.