Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni

 

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni, unde, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de resfințire a bisericii și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. La intrarea în curtea bisericii, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură de către părintele paroh, protoiereul Nicolae Negrescu, primarul localității, domnul Valentin Cebotari, soborul slujitorilor, un grup de copii îmbrăcați în haine naționale și de mulțimea credincioșilor.

După citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care, explicînd Evanghelia zilei de la Luca VIII, 26-39, despre vindecarea demonizatului din ținutul Gerghesenilor, a evidențiat marea iubire și milostivire pe care o arată mereu Dumnezeu față de oameni în contrast cu răutatea cumplită a diavolilor, care caută să ne atragă cu orice preț spre păcat, spre dezbinare, spre întunericul cel mai dinafară. Dumnezeu ridică şi vindecă pe cel fără speranţă de scăpare, iar demonii, chiar dacă se recunosc biruiţi, caută totuşi să facă tot răul de care mai sunt în stare. În acest context, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii să participe activ la viața bisericii, prin mai multă rugăciune, post și împărtășire cu Sfintele Taine, ca remedii contra păcatului și înstrăinării de Dumnezeu.

După rugăciunea „Tatăl nostru”, cu binecuvîntarea Ierarhului, un cuvînt de zidire duhovnicească a rostit în fața foștilor săi enoriași protoiereul Pavel Cîrlan, duhovnic al blagociniei Glodeni și paroh al bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Glodeni. Sfinția Sa și-a început slujirea preoțească în această parohie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii, un parastas la mormîntul vrednicului de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc și slujba unui Te Deum pentru sănătatea credincioșilor și a tuturor celor care au contribuit la renovarea în interior a bisericii.

În cuvîntul rostit la încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit părintelui paroh, protoiereului Nicolae Negrescu, ctitorilor și tuturor credincioșilor din această parohie pentru grija ce o poartă Casei lui Dumnezeu, pentru toate eforturile depuse la renovarea și amenajarea bisericii și a făcut un apel la zidirea duhovnicească a tinerei generații, care va trebui să preia și să păstreze, ca pe o comoară de mult preț, moștenirea creștină și mîntuitoare a înaintașilor noștri.

Apreciind rîvna și toate lucrurile frumoase realizate pînă acum, precum și munca depusă la renovarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tîrnova, raionul Dondușeni, primarul localitații, domnul Valentin Cebotari, și ctitorul principal, domnul Ghenadie Ceinac, au fost decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia eparhială „Sf. Vasile cel Mare”, iar mai mulți binefăcători ai acestui sfînt locaș au fost distinși cu Diplome Arhierești. Fiecare credincios a primit în dar din partea Ierarhului în semn de binecuvîntare cîte o iconiță cu chipul Maicii Domnului.

Slujba a continuat cu o agapă frățească, oferită cu mult drag de gospodinele din satul Tîrnova, în cadrul căreia a fost prezentat un program artistic de către un grup de copii de la gimnaziul din localitate.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni


Comments are closed.