Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala Schimbării la Față a Mîntuitorului din orașul Vinița, Ucraina

 

Duminică, 4 noiembrie 2012, în ziua cinstirii Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Kazani, Înalt Preasfințitul Simeon, Mitropolit de Vinița și Moghiliov-Podolsk, și-a sărbătorit jubileul de 50 de ani de viață. Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată în Catedrala Schimbării la Față a Mîntuitorului din orașul Vinița de către Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina, Preafericitul Mitropolit Vladimir. Preafericirii Sale i-a coliturghisit un sobor de peste 30 de Ierarhi și mai mult de o sută de preoți și diaconi. La serviciul divin au participat și mii de credincioși, oaspeți și invitați de onoare, care au venit să se roage Mîntuitorului Hristos și Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru sănătatea mult îndrăgitului lor Ierarh. O binecuvîntare deosebită a acestui eveniment a fost prezența Sfîntului Epitaf al Maicii Domnului adus spre închinarea credincioșilor de la Ierusalim.

Din soborul de Ierarhi și preoți au făcut parte reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse din țări precum Rusia, Belorusia, Moldova, Estonia, invitați din diferite eparhii ale Ucrainei, precum și o delegație a Bisericii Ortodoxe din Polonia. Cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la acest eveniment a participat și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, alături de prea Sfințitul Savva, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, Prea Sfințitul Anatolie, Episcop de Cahulși Comrat, slujitori, monahi și laici din cuprinsul Mitropoliei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Mitropolit Vladimir a adresat calde felicitări omagiatului Mitropolit Simeon cu prilejul aniversării celor 50 de ani de viață, urîndu-i multă sănătate și ajutor sfînt de la Dumnezeu, prin mijlocirile Preacuratei Sale Maici, în activitatea pastorală și misionară ce o desfășoară în de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Vinița. Cu această ocazie, Preafericirea Sa a oferit în dar Înalt Preasfințitului Simeon o icoană cu chipul Maicii Domnului de la Kazani, pictată în Sfîntul Munte Athos, și l-a decorat cu distincția – Insigna Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

La rîndul său, Înalt Preasfințitul Mitropolit Simeon a mulțumit Întîistătătorului pentru vizita, binecuvîntarea arhipăstorească și rugăciunile săvîrșite cu prilejul acestui important popas aniversar.

Cu prilejul aniversării frumosului jubileu, în semn de aleasă apreciere și pentru întărirea relațiilor de bună vecinătate și colaborare eclesiastică, Prea Sfințitul Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, l-a decorat pe Înalt Preasfințitul Mitropolit Simeon cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, iar Prea Sfințitul Nicodim i-a oferit, din partea Episcopiei de Edineț și Briceni, medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I, urîndu-i la rîndul său multă sănătate, prosperitate și ani lungi de viață, toți luminați de căldura prezenței Preasfintei Treimi.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni
Comments are closed.