Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Calendar Creștin Ortodox 2013

 

În Sfânta Biserică a lui Hristos – în Biserica Ortodoxă cea Una, Sobornicească şi Apostolească, unde este viu şi lucrează Duhul Sfânt, ca izvor al oricărui adevăr şi în care trebuie „toate să se facă cu cuviinţă şi după rânduială” (I Corinteni, 14, 40), calendarul bisericesc are o importanţă esenţială doar în corelaţie strictă cu practica liturgică şi eortologică a Bisericii şi doar în acest context poate fi de folos, poate fi explicat şi întrebuinţat în viaţa creştinilor.

Pornind de la acest adevăr şi reieşind din aceste considerente, în ediţia Calendarului Creştin Ortodox – 2013 am depus toată străduinţa ca să fie cu adevărat o ediţie folositoare şi spre ajutor în slujba atât a sfinţiţilor slujitori ai sfintelor altare, cât şi a cântăreţilor, dascălilor de la strană, dar şi pentru orice creştin ortodox. Într-un cuvânt – ne-am străduit să scoatem la lumină pentru prima dată o ediţie a Calendarului bisericesc ortodox necesară şi binevenită pentru întregul Trup real al Bisericii – şi clerului şi mirenilor care ţin la demnitatea de care s-au învrednicit – de a fi şi de a rămâne fii devotaţi ai Sfintei Biserici Ortodoxe.

Pentru atingerea acestui scop am depus mult efort, pornind cu hotărâre în căutarea şi selectarea persoanelor competente – preoţi, diaconi, monahi şi mireni – ca să ne ajute în această sfântă lucrare atât cu sfatul, pe care ni l-au dat, cât şi prin munca şi osteneala pe care le-au săvârşit. Tuturor acestora, care s-au ostenit întru slava Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova la alcătuirea şi darea la lumină a ediţiei de faţă a Calendarului Creştin Ortodox – 2013 cu tropare şi condace, le rămânem profund recunoscători şi le mulţumim din suflet. Mulţumim foarte mult!

― Pentru început s-a purces la verificarea numelor Sfinţilor din fiecare zi a anului bisericesc dacă corespund cu cele din Sinaxare.

― Am adăugat şi pe acei Sfinţi nevoitori, inclusiv şi pe cei noi canonizaţi, care au trăit şi s-au nevoit pe pământurile noastre.

Au fost introduse parţial unele completări şi precizări, ţinând seama de ultimele canonizări ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale, inclusiv Noii Mucenici şi Mărturisitori ai Rusiei, precum şi Sfinţii cinstiţi local în Bisericile Ortodoxe din Rusia, România, Ucraina, Belarusi, Grecia, Georgia, Serbia şi Bulgaria.

Cel mai important lucru pe care am reuşit să-l realizăm pentru prima dată şi care credem că va fi de mare şi de netăgăduit folos nu numai pentru clerici, ci şi pentru credincioşi – este că la fiecare zi am anexat troparele şi condacele Sfinţilor mai renumiţi şi cinstiţi în mod deosebit atât în toată lumea ortodoxă, cât şi local, precum şi a unor Icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Nădăjduim că acestea vor veni în ajutor deopotrivă şi slujitorilor sfintelor altare (de ex.: când slujesc un Te-Deum…), dar şi celor de la strană, precum şi credincioşilor, care vor avea posibilitatea şi fericirea ca în timpul Rugăciunilor de dimineaţă sau celor de seară se cheme în rugăciune pe Sfântul zilei, cântându-i sau citindu-i troparul şi condacul, precum şi troparul şi condacul pentru fiecare zi a Săptămânii din Anexa Calendarului de faţă.

Pentru zilele de duminică am anexat troparul şi condacul Învierii după glasul respectiv şi apoi cel al Sfântului care se prăznuieşte în duminica respectivă.

La sărbătorile domneşti pe lângă troparul şi condacul sărbătorii am mai adăugat Axionul şi Mărimu-te. Axionul se cântă sau se citeşte la sfârşitul fiecărei slujbe, iar Mărimu-te dacă se va sluji Te-Deum sau alte slujbe în perioada de după prăznuire a unei oarecare sărbători domneşti.

La sfârşitul Calendarului am aşezat troparele şi condacele Învierii pe cele 8 glasuri (Anexa 1); apoi troparele, condacele şi Mărimurile de obşte ale Sfinţilor (Anexa 2); precum şi troparele şi condacele Săptămânii (Anexa 3).

Am observat că la sfârşitul oricărui Minei la capitolul: Troparele şi condacele de obşte ale Sfinţilor – unii Sfinţi, după scara ierarhică nu au nici tropare de obşte, nici condace şi nici Mărimu-te. Prin ediţia de faţă a Calendarului bisericesc noi am completat această lipsă, având convingerea că am săvârşit o lucrare de mare importanţă. Troparele şi condacele ce nu se aflau în Mineiul de obşte le-am luat din Tipiconul Mare.

Ţinând cont de faptul că poporul nostru cinsteşte în mod deosebit pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (având şi o evlavie deosebită faţă de Icoanele Ei făcătoare de minuni) mai mult decît pe orişicare din Sfinţi, fie chiar şi din Puterile cereşti şi este cea mai chemată în ajutor de toţi creştinii, fie clerici, fie mireni – am găsit de cuviinţă să adăugăm la ediţia de faţă a Calendarului şi Slujba Icoanei Născătoarei de Dumnezeu, numită din Kazani („Kазанская”). Această Slujbă a fost tradusă din limba slavă de către arhidiaconul Hrisant în 1901 şi până acum s-a păstrat în manuscris. Acum o publicăm pentru prima dată în graiul poporului nostru pentru ca toţi cei dornici, clerici şi mireni, să o slăvească pe „Cea mai cinstită decât Heruvimii…”.

Totodată am adăugat şi Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu în cinstea Icoanei numite din Kazani, căci am considerat că astfel Slujba va fi mai plină şi mai desăvârşită, răspunzând cerinţelor clerului şi ale poporului simplu dreptmăritor de Dumnezeu.

Capitolul referitor la Slujba şi Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni, numită din Kazani – l-am încheiat cu un Scurt istoric ai Icoanei… pe care l-am găsit necesar şi folositor.

De asemenea, am introdus numaidecât şi Pascalia pentru anii 2014-2032, pe care am anexat-o cu scop liturgic, ca îndrumător şi orientare pentru anii următori pentru fiecare creştin ortodox.

Ediţia de faţă a Calendarului Creştin Ortodox – 2013 cuprinde şi Ghidul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, adică datele informative şi de contact ale departamentelor eparhiale, ale mănăstirilor, bisericilor de enorie, ale şcolilor teologice şi ale sfinţiţilor slujitori ce se ostenesc pe ogorul lui Hristos în cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni.

Fiind preşedinte al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, mărturisesc încă o dată cu toată responsabilitatea, că s-a lucrat cu multă stăruinţă şi dăruire pentru ca această ediţie a Calendarului Creştin Ortodox – 2013 să vadă lumina tiparului.

Fiecare din cei ce se vor folosi de acest Calendar în viaţa lor duhovnicească şi-l vor examina / citi cu atenţie, posibil să găsească în el şi unele greşeli sau neajunsuri… Recunoaştem, că această nouă ediţie a Calendarului nu este întru totul desăvârşită şi dacă cineva va afla anumite nepotriviri, pe acela îl rugăm cu duhul smereniei să ia condeiul şi să corecteze acele mici neajunsuri, alăturându-se la osteneala care s-a făcut. Căci cine încearcă să săvârşească o lucrare folositoare pentru întreaga Biserică, acela nu-i scutit de ispită, dar este şi o bucurie – bucuria că a îndrăznit, s-a hotărât să păşească spre lumină… 

Ediţia de faţă a Calendarului bisericesc este o primă încercare de a veni în ajutorul tuturor creştinilor din ţara noastră cu o îndrumare / indicaţie liturgică, eortologică, tipiconală şi de rugăciune corectă şi sănătoasă necesară vieţii trăite în Domnul. De aceea, am şi hotărât să excludem galeriile foto din Calendar, urmărind să avem la îndemână un calendar-regulator al vieţii liturgice bisericeşti din ţara noastră, iar nu un album foto, deoarece fotocronica vieţii bisericeşti se cuvine de a fi prezentată detailat, cu adnotările de rigoare în anumite Anuare eparhiale, iar nu în calendar.

Desigur, că această ediţie nu are pretenţia că este completă… Dar ne bucurăm că această lucrare a pornit… şi nădăjduim că în viitor vom îmbogăţi ediţia Calendarului cu noi indicaţii liturgice şi tipiconale. Avem intenţia şi dorinţa de a completa Calendarul cu anumite capitole cum ar fi: Lista alfabetică a numelor (cu tâlcuirea lor în limba noastră) a Sfinţilor Bisericii Ortodoxe Universale, indicând şi ziua pomenirii fiecăruia; Soboarele Sfinţilor, Lista alfabetică a Icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului – toate acestea nereuşind până astăzi să le avem în limba şi pe înţelesul poporului nostru… De asemenea, dorim ca în fiecare ediţie a Calendarului să fie elucidate şi dezvăluite anumite date şi evenimente jubiliare importante din Vieţile Sfinţilor şi din Istoria Bisericii Ortodoxe corespunzătoare anului respectiv.

Având credinţa şi nădejdea că vom fi susţinuţi în năzuinţele noastre, chemăm pe fiecare să contribuie cu rugăciunea la ceea ce s-a făcut acum şi să se continue şi în viitor spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova şi spre slava Mântuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

 

NICODIM,

Episcop de Edineţ şi Briceni,

Preşedintele Consiliului Editorial

al Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

* * * * * * *

Calendarul poate fi achiziționat la Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni din or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei 35/4, tel. 078020801 și la Magazinul Bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 — 20354.

Comments are closed.