Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A fost petrecut în veșnicie părintele Ioan Țăruș

 

Sîmbătă, 3 noiembrie 2012, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării protoiereului Ioan Țăruș, fost paroh al bisericii „Sf. Dumitru” din satul Ciutulești, raionul Florești. Alături de Prea Sfinția Sa, pentru odihna cu drepții a vrednicului de pomenire părinte, s-a rugat un numeros sobor de preoți, care l-au cunoscut, iubit și apreciat și pentru care sfinția sa a fost un adevărat model de păstor duhovnicesc și slujitor vrednic al altarului; îndurerata familie și mulțimea enoriașilor, care au avut în persoana părintelui Ioan un adevărat povățuitor și iscusit îndrumător pe calea mîntuirii.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a transmis îndoliatei familii, slujitorilor din cadrul blagociniei Florești și enoriașilor bisericii „Sf. Dumitru” mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în care a fost subliniată vrednicia și zelul pastoral-misionar deosebit ale regretatului părinte Ioan, prin care a cîștigat dragostea și prețuirea enoriașilor și a confraților slujitori, precum și întreaga susținere a Înaltpreasfinției Sale pentru îndoliata familie.

De asemenea, Ierarhul a adresat și din partea sa îndureratei adunări un cuvînt de mîngîiere. Prea Sfinția Sa a îndemnat în mod special cinstitul cler, îndurerata familie și binecredincioasa adunare să-l pomenească mereu în rugăciuni și să-i păstreze vie amintirea nou-adormitului părinte Ioan, ca unuia care a fost un devotat slujitor al lui Hristos, blînd, drept și înțelept păstor, cald, grijuliu și iubitor soț și tată, cu deplina nădejde că Atotmilostivul Dumnezeu îi va ierta toate greșelile și-l va primi în ceata drepților Săi în bucuria și fericirea cea veșnică a Împărăției Sale.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.