Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea ordinară a preoților din cuprinsul Blagociniei Edineț

 

La sediul Episcopiei de Edineț și Briceni a avut loc astăzi, luni, 1 octombrie 2012, adunarea ordinară a slujitorilor din cuprinsul Blagociniei Edineț, prezidată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În cadrul discuțiilor, Ierarhul a adus în atenția preoților prezenți la întrunire ultimele hotărîri ale Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova desfășurat recent, a luat cunoștință de viața bisericească din parohii și a oferit slujitorilor îndemnuri și sfaturi duhovnicești și practice.

Prea Sfinția Sa a subliniat importanța intensificării în parohie a activităților sociale, pastorale și misionare prin implicarea în proiecte sociale, întîlniri și conferințe cu tinerii, colaborarea fructuoasă cu școala și autoritățile publice locale. O atenție deosebită a fost acordată ținutei morale a slujitorului și tainei sfintei mărturisiri. De asemenea, a fost adusă la cunoștința preoților circulara Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, prin care se binecuvîntează pomenirea la sfintele slujbe și împîrtășirea cu Sfintele Taine a creștinilor botezați în Bisericile Ortodoxe Autocefale surori cu nume ce nu se regăsesc în calendarele și sinaxarele Bisericii Ortodoxe Ruse (pînă în prezent mulți slujitori refuzau să pomenească la slujbe acești credincioși pe motiv că nu ar purta nume creștine).

La finalul întrunirii slujitorii au luat cunoștință de stadiul lucrărilor de pe șantierul viitoarei Catedrale episcopale, după care au fost invitați la o agapă frățească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.