Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea ordinară a preoților din cuprinsul Blagociniei Briceni

 

Marți, 2 octombrie 2012, la Reședința episcopală din orașul Edineț a avut loc Adunarea ordinară a preoților din cuprinsul Blagociniei Briceni. Întrunirea a fost prezidată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și a inclus pe ordinea de zi mai multe subiecte. Prea Sfinția Sa a readus în centrul discuțiilor importanța predării disciplinei Religia CreștinOrtodoxă în școli și a luat cunoștință de modul în care sunt repartizate manualele la această disciplină în gimnaziile și liceele din parohii. O atenție deosebită s-a acordat intensificării activităților pastoral-misionare și trăirii creștinești înalte a slujitorilor altarului, ca a unora care au chemarea sfîntă de la Dumnezeu de a arăta credincioșilor calea vieții morale. Ierarhul a mai vorbit și despre oficierea cu responsabilitate a Sfintelor Taine și Ierurgii, despre curățenia și ordinea în biserici. De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus la cunoștința slujitorilor ultimele hotărîri al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova și enciclica Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, referitoare la pomenirile creștinilor botezați cu nume ce lipsesc în calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse.

După încheierea ședinței, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat în prezența slujitorilor în capela „Sf. Trei Ierarhi” din incinta sediului episcopal slujba unui parastas pentru vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont. În această zi, cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, Prea Sfinția Sa își sărbătorea ziua Sfîntului Ocrotitor.

La final, toți slujitorii au luat parte la o masă de pomenire.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni
Comments are closed.