Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase !”

 

Sfîntul Teofan Zăvorîtul, un mare ascet și Ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, vorbind despre puterea și semnificația Crucii, sublinia următoarele: „Domnul a plinit mîntuirea noastră prin moartea Sa pe Cruce; pe Cruce El a rupt zapisul păcatelor noastre; prin Cruce ne-a împăcat cu Dumnezeu și cu Tatăl; prin Cruce a pogorît peste noi darurile harului și toate binecuvîntările Cerului.” Astfel, dacă în antichitate crucea era cel mai josnic instrument de tortură și obiect al blestemului, prin Jertfa Mîntuitorului, prin Scump Sîngele Său, ea devine obiect de venerare și de acces la mîntuire, pentru că nimeni nu mai poate vorbi acum de cruce și de moarte pe cruce fără a se gîndi mai departe la Învierea lui Hristos și, implicit, la învierea noastră a tuturor.

Poporul nostru, plămădit în vatra credinței creștine ortodoxe, a mărturisit dintotdeauna acest adevăr și putere a Sfintei Cruci prin înălțarea de frumoase troițe și răstigniri la intrarea în localități, la intersecții de drumuri, la fîntîni, în curtea bisericilor și a caselor credincioșilor. Acest obicei s-a transmis din tată în fiu și este o mare bucurie pentru plinătatea Bisericii Ortodoxe cînd observăm perpetuarea lui pînă în zilele noastre.

Duminică, 23 septembrie 2012, în curtea bisericii „Sfînta Treime” din localitatea Bleșteni, Edineț, a fost sfințită o frumoasă Cruce din piatră, ctitorită de soții Ioan și Elena Crețu și fiul lor Nicolae. Slujba de sfințire a fost oficiată, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, de către un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, preotul Petru Fotescu, paroh al bisericii „Sf. Treime”, preotul Victor Mihăilă și protodiaconul Ghenadie Balta.

La încheierea slujbei, protoiereul Sergiu Panaite și preotul paroh Petru Fotescu au rostit cîte un cuvînt în care au adus alese mulțumiri familiei Crețu pentru inima lor mare, dragostea și rîvna deosebită pe care o manifestă pentru propășirea credinței noastre ortodoxe. De asemenea, părintele Petru a mai subliniat faptul că domnul Ioan Crețu mai ctitorește în biserica din satul Bleșteni și un splendid iconostas din piatră, aflat acum în lucru, dar care va fi instalat în sfîntul locaș pînă la sfîrșitul lunii octombrie.

În semn de aleasă apreciere și mulțumire pentru toate ctitoriile și activitatea sîrguincioasă desfășurată spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, la raportului clericului superior al Catedralei Arhierești „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, protoiereului Sergiu Panaite, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, l-a distins pe domnul Ioan Crețu cu Diploma Arhierească.

Dorim și pe această cale să aducem sincere mulțumiri familiei Crețu pentru ctitoriile care le-au săvîrșit și le vor săvîrși, dorindu-le ca puterea Cinstitei și de Viață făcătoarei Cruci a Domnului totdeauna să-i apere de văzuții și nevăzuții vrăjmași, aducînd în casa lor pace, bunăstare și cerească binecuvîntare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.