Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Vizita Prea Sfințitului Nicodim la Mănăstirea Bănceni, Ucraina

 

În Duminica a XII-a după Cincizecime și în ziua Odovaniei Praznicului Schimbării la Față a Mîntuitorului, la invitația și cu bunăvoința Prea Sfințitului Longhin, Episcop de Bănceni și Vicar al Eparhiei Cernăuților, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Onufrie, Mitropolit de Cernăuți și Bucovina, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat Mănăstirea Bănceni, Ucraina. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat, alături de Prea Sfințitul Longhin și înconjurați de un  sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. La serviciul divin au fost prezenți și numeroși creștini.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Matei XIX, 16-26, despre tînărul bogat, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre sensul creștin al bunurilor materiale, subliniind că nu bogăția în sine a fost o piedică în calea desăvîrșirii acelui tînăr, dar și a multor oameni aflați în situația lui, ci felul în care s-a raportat el la această bogăție. „Pentru acest tînăr iubirea de cele pămîntești a fost o piedică în calea mîntuirii pentru că atunci cînd a fost pus să aleagă între a fi ucenicul lui Hristos și bogăție, el o alege pe cea din urmă. Atașamentul față de cele materiale îl poate avea și un sărac și, dimpotrivă, poți fi foarte bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de viața veșnică. Așa a fost cazul patriarhului biblic Avraam, un om dăruit de Dumnezeu cu multe bogății și bunuri pămîntești, dar care a fost gata să-l aducă în jertfă chiar pe fiul său, atunci cînd Dumnezeu, pentru a-i încerca credința, i-a cerut-o. Să primim bunurile materiale ca pe un dar al lui Dumnezeu dat nouă în stăpînire, fără ca să devenim robii acestora, și să le folosim ca mijloace ale iubirii față de Dumnezeu și de semenii noștri prin jertfă și fapte ale milei trupești și sufletești” – a mai îndemnat Ierarhul.

La încheierea Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit Prea Sfințitului Longhin pentru invitația, dragostea și căldura cu care a fost primită vizita sa în acest sfînt așezămînt de o rară frumusețe și profundă spiritualitate și, în semn de aleasă considerație și apreciere a prodigioasei sale activități spre slava Preasfintei Treimi și Binele Bisericii Ortodoxe, l-a decorat pe Prea Sfințitul Longhin cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

Prea Sfințitul Longhin a mulțumit la rîndul său Prea Sfințitului Nicodim pentru vizita și slujba arhierească, apreciind-o drept un început de bună colaborare și o dovadă a unității și a dragostei întru Hristos, și i-a oferit în dar Prea Sfinției Sale un set de engolpioane.

După serviciul divin, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat complexul monastic Bănceni și orfelinatul ce se află în grija mănăstirii și care adăpostește peste 400 de copii orfani, mulți din ei suferind de boli grave și chiar sida.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.