Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A fost sfinţit un nou lăcaş de cult în satul Mihăileni, raionul Briceni

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în ziua praznicului Adormirii Preamăritei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria slujba de sfinţire şi prima Sfîntă Liturghie în noul lăcaş de cult înălţat în satul Mihăileni, raionul Briceni. La serviciul divin Prea Sfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi au fost prezenţi numeroşi creştini. După citirea Sfintei Evanghelii, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Vitalie Catan, paroh al bisericii din satul Maramonovca, Drochia, a rostit o predică. În cadrul serviciului divin, absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Roman Malinovschii, a fost hirotonit în treapta de diacon. Sfînta Liturghie a fost urmată de înconjurarea în procesiune a sfîntului locaş şi de slujba unui Te Deum pentru sănătatea ctitorilor, binefăcătorilor, ostenitorilor şi enoriaşilor acestei nou întemeiate parohii.

În cuvîntul de învăţătură rostit la finalul slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a vorbit credincioşilor despre semnificaţia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, care mutîndu-se dintru această viaţă nu a părăsit lumea, ci a devenit fierbinte mijlocitoare şi izbăvitoare, prin solirile ei, de la moarte a sufletelor noastre, şi a atras atenţia că această zi va fi de acum încolo una deosebită pentru enoriaşii acestei parohii, căci va fi ziua hramului bisericii. Ierarhul a mai vorbit şi despre importanţa actului sfinţirii unei biserici, care devine Casă a lui Hristos, prezent aici în chip real prin Sfînta Euharistie. Felicitînd credincioşii cu acest mare har de care s-au învrednicit, Prea Sfinţia Sa i-a îndemnat să frecventeze în permanenţă sfintele slujbe ale bisericii şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine spre dobîndirea fericirii veşnice în Împărăţia Cerurilor.

Alese cuvinte de felicitare şi mulţumire a adresat Ierarhul în adresa tuturor credincioşilor din sat, dar mai ales a ctitorului principal al sfîntului locaş, domnului Gheorghe Bîrlădeanu, care şi-a asumat toată cheltuiala şi a reuşit să mobilizeze credincioşii astfel încît, într-un timp foarte scurt, aproximativ trei luni, biserica a fost înălţată din temelie şi suficient de pregătită pentru a îmbrăca veşmîntul sfinţeniei. În semn de recunoştinţă pentru toată activitatea sîrguincioasă desfăşurată spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnul Gheorghe Bîrlădeanu, ctitor principal al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Mihăileni, a fost distins cu ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”.

Cuvinte de felicitare şi mulţumire a rostit la rîndul său şi domnul Gheorghe Bîrlădeanu, protoiereul Gheorghe Griţco, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din satul Hlinoaia şi care deserveşte şi creştinii din această localitate, precum şi primarul satului Mihăileni, domnul Radislav Cotiujanschii.

Tuturor celor prezenţi Prea Sfinţitul Nicodim le-a oferit în dar, în semn de binecuvîntare şi amintire de această slujbă, cîte o iconiţă cu chipul Maicii Domnului şi un calendar.

Pînă în prezent în satul Mihăileni, raionul Briceni, nu a existat un locaş de cult, credincioşii de aici fiind deserviţi de părintele Gheorghe Griţco, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din localitatea vecină Hlinoaia, Edineţ.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.