Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cuvîntul de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim cu prilejul aniversării unui an de activitate în fruntea Episcopiei de Edineț și Briceni, de către secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, în numele tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei

 

Prea Sfinția Voastră, permiteți-mi din numele întregului for participant la această istorică Adunare Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni să Vă felicit cu încheierea primului an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni și cu ziua de hirotonie în treapta de Arhiereu.

S-a scurs un an  de cînd aţi fost chemat de către Însuşi Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, la o slujire deosebită şi o înaltă demnitate a Bisericii Noastre Ortodoxe.

Această zi aniversară este o zi care aparţine deopotrivă Preasfinţiei Voastre, dar şi întregii Episcopii de Edineţ şi Briceni. Tocmai de aceea o astfel de zi este marcată în primul rînd printr-un popas duhovnicesc şi de rugăciune prin care ierarhii, preoţii şi credincioşii aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a revărsat asupra Preasfinţiei Voastre şi astfel şi asupra întregii noastre Biserici.

În acest moment solemn de sărbătoare, sunt deosebit de onorat să Vă adresez, în numele clerului şi al meu personal, cele mai calde urări de sănătate, viaţă îndelungată, putere de muncă şi noi împliniri în această aleasă şi înaltă demnitate bisericească.

Cu prilejul acestei, cu adevărat frumoase aniversări, rugăm pe Hristos-Domnul, Dăruitorul Cel Sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască ajutorul Său sfînt şi noi împliniri în nobila activitate pe care o desfăşuraţi în slujba creştinilor dreptslăvitori.

 Considerîndu-vă un reper al slujirii şi demnităţii, Vă asigurăm de întreaga preţuire şi de tot sprijinul nostru în demersurile Preasfinţiei Voastre.

Sunteţi un exemplu viu în care harul divin vine în completarea unei personalităţi puternice, a unui om bun, al unui bărbat hotărît să-şi ducă la bună îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o. Apreciem contribuţia Preasfinţiei Voastre prin implicarea activă în importante proiecte de natură socială, pentru construirea noii catedrale, precum şi grija permanentă pentru problemele concrete şi nevoile efective ale tuturor păstoriţilor Preasfinţiei Voastre.

Fie ca  Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească paşii în continuare ca să ne păstoriţi, pe noi, toţi creştinii ortodocşii, mulţi ani, să apărăm şi să cultivăm împreună valorile spirituale izvorîte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga lume creştină.

Hristos-Domnul, Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre, să Vă dăruiască tăria şi bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!

De asemenea vreau să-i felicit pe toți cei prezenți cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă ce se apropie: Nașterea Domnului, Anul Nou civil, Boboteaza. Fie ca pruncul născut în peștera Betleemului să aducă la toți multe bucurii duhovnicești, sănătate și realizări frumoase.

 Sărbători fericite și la mulți ani !

Comments are closed.