Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni

 

La 26 decembrie, imediat după Sfînta Liturghie, în incinta restaurantului „Paradis” din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni. Întrunirea a început cu binecuvîntarea Ierarhului și rugăciunea ”Împărate Ceresc”.  

Conform procedurii, prin vot unanim, Președinte al Adunării a fost ales Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni; secretar al Adunării – protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; membri ai Prezidiului – prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Gheorghe Saracuța, secretarul și reprezentantul blagociniei de Briceni. Afost aprobată și Comisia de redactare în următoarea componență: prot. Victor Captari, președintele Departamentului Eparhial Relații cu Mass-media; prot. Lucian Serdeșniuc, președintele Departamentului Eparhial Învățămănt Religios și Activitate Pastorală; ipod. Alexandru Buga, secretar de presă.

În această componență Adunarea și-a început lucrările, fiind aprobată următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea în fața clericilor a Raportului de activitate al Eparhiei pentru anul 2011 de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

2.     Dezbateri pe marginea raportului, moderate în limba rusă de prot. Alexandru Usatîi și în limba de stat de către prot. Ioan Gînju.

3.     Sugestii și propuneri

4.     Adoptarea Hotărîrii Adunării Generale Anuale a Eparhiei de Edineț și Briceni cu privire la starea din prezent a vieţii bisericeşti, problemele actuale şi sarcinile dezvoltării ei de perspectivă.

La final, Prea Sfințitul Nicodim, a mulțumit clerului și credincioșilor pentru susținerea acordată pe parcursul primului Său an de slujire Arhipăstorească în de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Edineț și Briceni prin cuvînt, faptă și sfinte rugăciuni și a oferit tuturor în dar cîte un calendar de masă pentru anul 2012 și Pastorala Prea Sfinției Sale și a Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir la Luminatul Pranzic al Nașterii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.