Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Adunarea Generală Anuală a clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

Luni, 27 decembrie 2021, la Reședința Episcopală din orașul Edineț, sub președenția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Anuale a clerului eparhiei. La întrunire a participat părntele secretar, protoiereul Adrian Cotelea, părinții blagocini, starețele sfintelor așezăminte monahale din cuprinsul Eparhiei, clerici și monahi.

Ordinea de zi a ședinței a inclus prezentarea Raportului de activitate al Ierarhului pentru anul 2021, aducerea la cunoștință a hotărîrilor și dispozițiilor adoptate la nivel de patriarhie și mitropolie, trasarea direcțiilor de activitate pastoral-misionară pentru anul 2021, sfaturi și îndrumări duhovnicești pentru clerici și monahi, sugestii și propuneri din partea slujitorilor.

La final, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat tuturor participanților calde felicitări cu prilejul sărbătorilor Nașterii și Botezului Domnului ce se apropie, îndemnînd la mai multă dragoste și atenție reciprocă inspirată din lumina dragostei lui Hristos Cel pogorît din Cer pentru a noastră mîntuire.

Slujitorii au prezentat la rîndul lor rapoartele de dare de seamă și au primit Pastoralele la Nașterea Domnului a Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii; Înaltpreasfințitului Vladimir Mitropolitul Chișinului și Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.